S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Cacen Tair Haen

Her pobi anodd yw'r un gyntaf ar CEGIN S+FFWRN

Rysait Cacen Fanila gyda Drip Siocled

CYNHWYSION

CACEN:

(280g) blawd plaen

(336g) siwgr gwyn

1 1/2 llwy de o bowdr pobi

1/2llwy de soda pobi

1/2 llwy de o halen

(150g) menyn heb halen, wedi'i feddalu a'i dorri'n giwbiau

Olew llysiau: 1/3 Cwpan

2 wy mawr cyfan + 2 melynwy

1 llwy fwrdd fanila pur

1 llwy fwrdd pâst ffa fanila

1 cwpan hufen sur (tymheredd ystafell)

EISIN

1 ½ cwpan menyn heb halen, wedi'i feddalu

1 llwy fwrdd o fanila

1 llwy de o bâst ffa fanila

1/2 llwy de o halen

6 cwpan siwgr powdr, wedi'i hidlo

Hufen dwbl ½ cwpan

GANACHE SIOCLED:

60g siocled tywyll

60g hufen dwbl

DULL

CACEN:

1. Cynheswch y popty i 180◦C.Irwch 3 tun cacen 6 modfedd

2. Ym mhowlen y cymysgydd, cymysgwch y blawd, siwgr, powdr pobi, soda pobi, a halen ar gyflymder isel am 20 eiliad.

3. Ychwanegwch fenyn ac olew wedi'i feddalu a'i gymysgu am 1 munud i orchuddio'r blawd.

4. Mewn powlen fach, chwisgiwch yr wyau, melynwy,fanila, pâst fanila a hufen sur gyda'i gilydd. Ychwanegwch y gymysgedd gwlyb i'r cymysgedd sych yn araf ar gyflymder isel. Crafwch waelod ac ochrau'r bowlen. Cynyddwch i gyflymder canolig a'i gymysgu am 20-30 eiliad nes bod y cytew yn llyfn.

5. Dosbarthwch y cytew rhwng y 3 tun cacen. Pobwch am 40 i 45 munud. Gadewch i oeri am 10 munud yn y tun, cyn trosglwyddo i rac weiren i oeri'n llwyr.

EISIN

Curwch y menyn wedi'i feddalu ar gyflymder canolig-uchel yn y cymysgydd nes ei fod yn ysgafn ac yn hufennog, tua 2-3 munud. Cymysgwch y fanila a'r halen i mewn. Ychwanegwch y siwgr powdr, 1 cwpan ar y tro, gan ddechrau'r cymysgydd ar gyflymder isel a chynyddu i ganolig, nes fod popeth wedi cyfuno yn llwyr, gan grafu ochrau'r bowlen a gwaelod y bowlen yn ôl yr angen. Ychwanegwch yr hufen, un llwy fwrdd ar y tro, nes cyrraedd y cysondeb a ddymunir. Crafwch waelod ac ochrau'r bowlen. Cynyddwch y cymysgedd i gyflymder canolig-uchel a'i guro am 3-5 munud ychwanegol nes ei fod yn llyfn, yn ysgafn ac yn fflwfflyd.

DIFERU SIOCLED:

1. Cynheswch yr hufen a'r siocled yn y meicrodon am 30 eiliad.

2. Ychwanegwch y ganache siocled i'ch potel. Rhowch y botel uwchben ymyl uchaf y gacen a gwasgwch y botel yn ysgafn i ryddhau'r ganache. Rhyddhewch y pwysau ar y botel pan fyddwch chi wedi ychwanegu digon i ddiferu, gan adael ychydig o bwysau i lenwi'r bwlch wrth i chi symud i'r diferu nesaf, gan droi'r trofwrdd wrth i chi fynd.


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?