S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Gwahoddiad i dendro ar gyfer darparu Gwasanaeth Prynu Cyfryngau a Cyfryngau Cymdeithasol Taledig

Mae S4C yn chwilio drwy'r broses dendro hon i ymrwymo i gytundeb ar gyfer cyflenwi'r gwasanaethau canlynol:

Cynghori, cynllunio, archebu ac adolygu ymgyrchoedd cyfryngau ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol taledig i hyrwyddo cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyhoeddwyd: 11 Ebrill 2024

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: 24 Ebrill 2024 12:00yp

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: 13 Mai 2024 12:00yp

Gwahoddiad i Dendro - Darparu Gwasanaethau Prynu Cyfryngau

Cytundeb Drafft - Prynu Cyfryngau

Atodiad 6 - Taenlen Ariannol

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?