S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Bwrdd Masnachol

Y Bwrdd yma sy'n gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau masnachol y Sianel.

Mae hyn yn cynnwys gwerthiant hysbysebion, nawdd, buddsoddiadau masnachol a datblygu strategaeth fasnachol S4C.

Fel arfer mae dau aelod anweithredol o Fwrdd Unedol S4C ar Fwrdd Masnachol S4C. Mae'r aelodau yma hefyd yn gyfarwyddwyr anweithredol yr is-gwmnïau masnachol, sy'n eiddo'n llwyr i S4C.

Cyfarwyddwyr eraill

  • Owen Evans - S4C
  • Elin Morris - S4C
  • David Sanders - Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
  • Gwyn Roberts - Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?