S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Pwyllgor Archwilio a Materion Eraill

Y pwyllgor yma sy'n gyfrifol am oruchwylio gwaith Archwilio mewnol ac allanol S4C a monitro Rheoli Risg o fewn S4C.

Mae hefyd yn gyfrifol am graffu'r Datganiad Ariannol cyn cyflwyno'r Adroddiad i'r Bwrdd. Y Pwyllgor yma sydd hefyd yn gyfrifol am faterion yn ymwneud â gwerth am arian.

Mae cyfrifoldebau eraill yn cynnwys:

 • Goruchwylio systemau personel S4C, sy'n cynnwys cyflogau, telerau ac amodau gwaith eraill staff S4C
 • Ystyried anghenion hyfforddi a datblygu staff
 • Safonau ymddygiad a disgyblaeth
 • Cyfleoedd Cyfartal
 • Monitro bod y systemau perthnasol yn gweithio'n effeithiol ac effeithlon o fewn S4C.

Aelodau'r pwyllgor

 • Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd y Pwyllgor)
 • Anita George
 • Rhodri Williams

Staff S4C

 • Owen Evans
 • Sharon Winogorski
 • Elin Morris
 • Owain Lloyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?