S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Syndrom Tourette

Does dim un esboniad pendant am pam fod plant a phobl yn datblygu'r cyflwr niwroddatblygiadol yma. Yn aml, mae'r symptomau yn cydfynd gyda cyflyrrau eraill fel ADCG neu OCD. Gellir cael fwy o wybodaeth a manylion cefnogaeth drwy'r gwefannau a'r mudiadau yma.

 • Tourettes Action

  Gwybodaeth a chefnogaeth cynhwysfawr ar gael trwy'r wefan yma, yn cynnwys gwasanaeth sgwrsio byw a cofrestru am gefnogaeth mewn grwp trwy Zoom, er enghraifft.

  www.tourettes-action.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • OCD Action

  Gwybodaeth a chefnogaeth o safon i'r sawl gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.

  0845 390 6232

  www.ocdaction.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?