S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

ADCG

Mae anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADCG) fel arfer yn cael ei ddiagnosio mewn plant rhwng 6-12 oed, ac mae'r symptomau'n cynnwys diffyg sylw, gorfywiogrwydd a bod yn fyrbwyll. Help ar gael o'r fynhonellau yma.

  • Galw IECHYD Cymru

    Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?