S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

ADCG

Mae anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADCG) fel arfer yn cael ei ddiagnosio mewn plant rhwng 6-12 oed, ac mae'r symptomau'n cynnwys diffyg sylw, gorfywiogrwydd a bod yn fyrbwyll. Help ar gael o'r fynhonellau yma.

 • ADDISS

  Gwybodaeth ac adnoddau cyfeillgar i bawb am Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd, i unrhyw un sydd angen cymorth - rhieni, rhai sy'n byw gyda'r cyflwr, athrawon neu weithwyr iechyd proffesiynol.

  www.addiss.co.uk

 • Adders.org

  Gwefan gyda gwybodaeth clir a manylion cefnogaeth i ADCG.

  www.adders.org.uk

 • Melo

  Gwefan ddwyieithog gynhwysfawr sy'n ymdrin ag ystod o bynciau yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles i bawb yng Nghymru, gan gynnwys deunydd hunangymorth a hunanofal.

  www.melo.cymru

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

  Mae gwefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion llawn gwybodaeth gyfredol fanwl ar bob math o iselder a salwch meddwl, yn cynnwys y sumtomau a'r opsiynau gorau yn nhermau triniaeth.

  www.rcpsych.ac.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?