S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hysbysebu ar S4C

Hysbysebion Cymraeg

''Mae hysbysebion yn y Gymraeg yn creu gwell argraff o'r cwmni/cynnyrch'' [Ffynhonnell: TRP 2018]

Mae defnyddio'r Gymraeg yn dangos eich bod yn falch o'r ffaith eich bod yn gwneud busnes yng Nghymru, ac mae'n dangos eich bod yn parchu diwylliant a chymuned y wlad.

  • Mae 42% o siaradwyr Cymraeg yn gwylio S4C bob mis.

Beth am siarad â'ch cwsmeriaid yn eu hiaith eu hunain?

Gallwn roi cyngor i chi ar sut i wneud hyn a'ch helpu gyda'r broses o drosleisio hysbysebion Saesneg i'r Gymraeg. Mae gennym nifer o bartneriaethau gyda chwmnïau cynhyrchu a byddwn yn fwy na pharod i'ch rhoi mewn cysylltiad â nhw.

Cysylltwch â Huw.potter@sky.uk neu Dylan.Jones@sky.uk

Caerdydd 029 2074 1475 / 029 2074 1392

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?