S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Stwnsh Sadwrn

Mewn cyfres newydd ar S4C, bob bore Sadwrn rhwng 8.00 a 10.00, mi fydd Mari Lovgreen ac Owain Williams yn darlledu dwy awr o hwyl a chwerthin gwirion yn fyw o stiwdio Stwnsh Sadwrn ym Mae Caerdydd.

Bydd eitemau am gerddoriaeth, ffasiwn a selebs ar y carped coch, a'r gajets ffilmiau diweddaraf. Dros yr wythnosau diwethaf, mae Owain wedi bod yn brysur yn cwrdd â'r selebs sy'n cymryd rhan yn y gyfres Dancing on Ice. I'r gwylwyr gartref, mi fydd cystadleuaeth gyda lluniau o enwogion â'r gwylwyr yn gorfod dyfalu pwy sy'n hŷn neu'n iau.

Hefyd ar y rhaglen, mi fydd y brodyr Aled a Rhys Bidder yn cael hwyl wrth ymweld ag atyniadau gall y gwylwyr fwynhau ar y penwythnosau gan gynnwys segway yn Llanystumdwy, sgïo yn Llandudno, syrffio yng Nghaerdydd a dringo ym Merthyr.

Ar gael nawr

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Gwaith Cartref

  Gwaith Cartref

  Cyfres ddrama wedi'i lleoli mewn ysgol uwchradd yng Nghymoedd De Cymru. (2018)

 • Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Cipolwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

 • Ffeil

  Ffeil

  Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

 • Celwydd Noeth

  Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru gan brofi'r holl emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi ty ar werth.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac...

 • Ffasiwn Mecanic

  Ffasiwn Mecanic

  Dylan Garner sy'n ceisio dod o hyd i fodel ymhlith deg o fecanics i fod yn wyneb i'r diwydiant.

 • Ward Plant

  Ward Plant

  Cyfres ffeithiol yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2018)

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

 • Perthyn

  Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. (2018)

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Alex Jones: Y Fam Gymreig

  Y cyflwynydd Alex Jones, gafodd ei phlentyn cyntaf yn 2017, sy'n teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd â mamau...

 • Boom!

  Boom!

  Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, technoleg newydd a gynj.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl yn fyw o'r stiwdio.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl iawn!

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Mwy o Sgorio

  Mwy o Sgorio

  Cyfres sy'n dathlu'r gorau o fyd pêl-droed Cymru a thu hwnt.

 • Tref a Tryst

  Tref a Tryst

  Ymunwch â Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

 • Y Ditectif

  Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs Cymru ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

 • Her yr Hinsawdd

  Her yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae hi'n ymchwilio i newid hinsawdd y gorffennol pell, ac yn teithio i'r Ynys Las i edrych ar y newid hinsawdd presennol. Cyfres 5 rhan.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru.

 • Pobol y Rhondda

  Pobol y Rhondda

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n cyflwyno'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

 • #Fi - Cwmni Llechen Lân

  O ble daw arweinwyr busnes y dyfodol? O Ysgol Pentreuchaf ar benrhyn Llyn! Dilynwn griw'r ysgol hon yn sefydlu eu...

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

 • Sgorio

  Sgorio

  Ymunwch â Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Tra bo'r Seintiau Newydd ar daith i wynebu...

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Crwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones - cyfres 2017/18.

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  Ymdrech John Pierce Jones a Dilwyn Morgan i hwylio o gwmpas Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban.

 • Ffion Dafis: Bras, Botox a'r Bleidlais

  Ganrif wedi i rai merched ennill y bleidlais am y tro cyntaf, yr actores a'r awdures Ffion Dafis sy'n mynd ar...

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Cyfres hwyliog ar gyfer plant meithrin yng nghwmni y môr-ladron Ben Dant a Cadi.

 • 50! Pen-blwydd Hapus Merched y Wawr

  50 mlynedd ers iddo gael ei sefydlu, mae Merched y Wawr yn parhau i fod wrth wraidd cymunedau Cymru. Ym mlwyddyn...

 • Ar Frig Y Don

  Yn 2011, fe gollodd Llywelyn Williams, 16 oed, ei goes mewn damwain gyda char wrth iddo sglefrfyrddio. Yn y rhaglen hon...

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • David Lloyd George: Yncl Dafydd

  Yn Rhagfyr 1916 fe ddaeth David Lloyd George, o bentre' Llanystumdwy, yn Brif Weinidog Prydain. Ganrif wedi hynny, y darlithydd Manon...

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Mwy o gomedi gwallgof gyda'r criw.

 • Craith

  Craith

  Drama dditectif ddwys llawn dirgelwch a thensiwn.

 • Cân i Gymru 2018

  Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno prif gystadleuaeth gyfansoddi'r flwyddyn yng Nghymru. Mewn darllediad byw ar ddydd Gwyl Dewi o...

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Ar y Dibyn

  Ar y Dibyn

  Deg anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth £10,000.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Pwy Geith y Gig?

  Pwy Geith y Gig?

  Ail gyfres o'r gystadleuaeth i ffurfio band newydd unigryw i gerddorion ifanc.

 • Amser Stori

  Amser Stori

  Cyfres o straeon hwyliog ar gyfer plant bach.

 • Fferm Ffactor: Selebs

  Fferm Ffactor: Selebs

  Cyfres dair rhan lle mae selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Canu cynulleidfaol a chyfweliadau am ffydd o gymunedau o gwmpas y wlad.

 • Bore Da

  Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Ochr 1: Gwobrau'r Selar

  Bydd Griff Lynch a Heledd Watkins yng Ngwobrau'r Selar, un o ddigwyddiadau mwya'r flwyddyn i gerddoriaeth Gymraeg. Cawn fwynhau perfformiadau byw...

 • Ffrindiau am Byth

  Ffrindiau am Byth

  Cyfres yn dilyn plant blwyddyn 6 wrth iddyn nhw adael ysgol gynradd a chymryd y cam pwysig a chyffrous i ysgol uwchradd.

 • Cegin Cyw

  Cegin Cyw

  Cookery series encouraging pre-school children to take an interest in what they eat.

 • Prosiect Z

  Prosiect Z

  Cyfres llawn heriau corfforol a phroblemau i'w datrys i ddisgyblion ysgolion uwchradd. A fyddant yn gallu cwblhau'r heriau er mwyn dianc rhag y sombis?

 • Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen sy'n ceisio adfywio rhai o'n harferion gwaith traddodiadol.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Cyfres yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab.

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Cyngerdd Gwyn Hughes Jones

  Iddon Alaw Jones sy'n cyflwyno cyngerdd o Bafiliwn Eisteddfod Môn 2017 gyda'r tenor rhyngwladol Gwyn Hughes Jones yn perfformio caneuon sydd...

 • Siarad Plant

  Byddwch yn barod i chwerthin, i wenu a rhyfeddu wrth glywed gwirioneddau mawr gan blant mewn rhaglen ar gyfer y teulu...

 • Lleisiau Patagonia 1902

  Un o'r ergydion mwyaf i'r Wladfa ym Mhatagonia oedd ymadawiad 234 o'r trigolion ym 1902. Roedd y llifogydd difrifol, diffyg...

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  John Pierce Jones sy'n dysgu hwylio gyda Dilwyn Morgan.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nhartrefi rhai o enwogion Cymru.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion.

 • Pan Dwi'n Fawr

  Pan Dwi'n Fawr

  Mae plant yn ymuno ag oedolyn i drio rhywbeth yr hoffen nhw ei wneud yn well pan fyddan nhw'n fawr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?