S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W24: 12 Mehefin - 18 Mehefin

1. Y Fets

Mae Ystwyth Vets ar gyrion Aberystwyth yn agor y drysau i'r camerâu unwaith eto mewn cyfres newydd.

TX: Nos Iau 17 Mehefin 9.00, S4C

2. Pobol y Cwm

Cyfweliad gyda'r actor Jack Quick am ei bortread o Rhys Llywelyn sydd yn dioddef o iselder a pha mor bwysig ydyw i dynion ifanc siarad am broblemau iechyd meddwl.

TX: Nos Lun-Iau 14-17 Mehefin 8.00, S4C

3. Pobol y Môr

Taith o draeth Llangenydd yn y Gŵyr i brydferthwch Ynys Dewi yn Sir Benfro ac i ganol afon Menai i gwrdd â mwy o gymeriadau amrywiol sy'n byw eu bywyd ger y lli.

TX: Nos Wener, 18 Mehefin, 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?