S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W26: 26 Mehefin - 2 Gorffennaf

1. Hen Dŷ Newydd

Mewn cyfres newydd, bydd tri dylunydd creadigol Gwyn Eiddior, Mandy Watkins a Carwyn Lloyd Jones yn defnyddio eu sgiliau i drawsnewid hen dai trwy adnewyddu tair ystafell a chreu naws newydd sbon.

TX: Nos Sul 27 Mehefin 8.00, S4C

2. Hyd y Pwrs

Mae'r gang yn ôl gyda chyfres newydd sbon. Bydd Iwan John, Aeron Pughe a'u ffrindiau yn tynnu coes pawb a phopeth, gan gynnwys S4C!

TX: Nos Wener 2 Gorffennaf, 9.00

3. Pobol y Môr

Ym mhennod olaf y gyfres, rydym yn teithio o draeth Llangrannog i fyny at Fiwmares a'r Fenai. Cawn unwaith eto gwrdd â mwy o gymeriadau amrywiol sy'n byw eu bywyd ger y lli.

TX: Nos Wener, 2 Gorffennaf, 8.25

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?