S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W27: 3 Gorffennaf - 9 Gorffennaf

1. Pobol y Cwm

Mae drama yn y Deri – a bydd bywyd byth yr un peth i sawl un o'n hoff gymeriadau. Cyfweliad gydag Elin Harries sy'n chwarae rhan Dani Monk.

TX: Pob nos Lun-Iau 8.00, S4C

2. Y Fets

Y tro hwn rydym yn cwrdd â thad a mab sy'n gweithio fel milfeddygon yn Ystwyth Vets, Aberystwyth. A yw gweithio gydag aelod o'r teulu yn heriol, tybed, yn enwedig pam mae un ohonynt yn fos i'r llall?

TX: Nos Iau 8 Gorffennaf 9.00, S4C

3. Ffermio

Cyflwynydd Ffermio Meinir Howells sy'n codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru mewn ffordd anarferol iawn.

TX: Nos Lun 5 Gorffennaf 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?