S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W36: 4 Medi - 10 Medi

1. Cynefin: Cwm Gwendraeth

Yn y rhaglen gyntaf yn y gyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn ymweld â Chwm Gwendraeth – cornel fach o Sir Gâr sy'n llawn hanes a chymeriadau lliwgar.

TX: Nos Fawrth 7 Medi, 9.00, S4C

2. Sgorio: Met Caerdydd v Abertawe

Bydd Sgorio yn dangos y gêm fawr rhwng Met Caerdydd ac Abertawe ar benwythnos agoriadol y tymor newydd Adran Premier Genero yn fyw ar S4C, ac yn lansio podlediad newydd sydd yn canolbwyntio ar bêl-droed merched.

TX: Dydd Sul 5 Medi, 4.10yh, S4C

3. Ffermio

Cyfweliad gydag un o gyflwynwyr Ffermio sef Alun Elidir sy'n hoffi creu sêr allan o'r cyfrannwyr.

TX: Pob nos Lun 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?