S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W45: 6 Tachwedd - 12 Tachwedd

1. Richard Holt: Yr Academi Felys

Cyfres newydd. Gyda'i fusnes cacennau a siocled yn ffynnu mae Richard Holt - un o brif gogyddion patisserie y DU - yn edrych am brentisiaid dawnus i ennill teitl yr Academi Felys.

TX: Nos Lun 8 Tachwedd 8.25, S4C

2. Priodas Pum Mil

Cyfres newydd. Yn y rhaglen gyntaf, cwpl o Ynys Môn fydd yn priodi gyda thema 'Alice in Wonderland'.

Ond bydd rhaid i Emma Walford, Trystan Ellis Morris a chriw o deulu a ffrindiau gadw'r costau o fewn £5,000!

TX: Nos Sul 7 Tachwedd, 8.00, S4C

3. Dan Do

Rhifyn arbennig o'r rhaglen i nodi COP26. Y tro hwn bydd Aled Samuel a Mandy Watkins yn ymweld â thai gwyrdd ac amgylcheddol gyfeillgar.

TX: Nos Fercher 10 Tachwedd 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?