S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn Y Wasg W47: 20 Tachwedd - 26 Tachwedd

1. Sain Ffagan

Cyfres newydd sbon sy'n cynnig cipolwg ar y llafur cariad sydd ynghlwm â gwarchod yr adeiladau hynafol, gerddi crand, a chasgliadau di-ri yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

TX: Nos Fercher 24 Tachwedd 8.25, S4C

2. Bryn Fôn: Chwilio am Feibion Glyndŵr

Rhaglen ddogfen arbennig lle mae'r perfformiwr eiconig Bryn Fôn yn edrych yn ôl ar ymgyrchoedd Meibion Glyndŵr.

TX: Nos Iau 25 Tachwedd 9.00, S4C

3. Adre

Mae Nia Parry'n cael y cyfle i gamu dros stepen drws cartrefi rhai o wynebau adnabyddus Cymru. Y tro hwn byddwn yn ymweld â chartref eclectig Lois Cernyw.

TX: Nos Lun 22 Tachwedd 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?