S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn Y Wasg W48: 27 Tachwedd - 3 Rhagfyr

1. Cymru, HIV & Aids

Ar Ddiwrnod AIDS y Byd, byddwn yn clywed gan bobl o Gymru sy'n byw gyda HIV a phobl sy'n arwain y frwydr yn erbyn y firws.

TX: Nos Fercher 1 Rhagfyr 9.00, S4C

2. Eisteddfod Ffermwyr Ifanc

Mae Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl. Aeron Pughe a Jessica Robinson fydd yn dod â holl hwyl a chyffro yr Eisteddfod o Bafiliwn Pontrhydfendigaid.

TX: Nos Sadwrn 27 Tachwedd 7.30, S4C

3. Priodas Pum Mil

Yr wythnos hon bydd Emma a Trystan yn crwydro lonydd gwledig Sir Conwy i baratoi ar gyfer Priodas Pum Mil Lowri a Ryan o Lanrwst.

TX: Nos Sul 28 Tachwedd 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?