S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W47: 19 Tachwedd - 25 Tachwedd

1. Gogglebocs Cymru

Cyfle i ddod i adnabod rhai o sêr Gogglebocs Cymru, gan gynnwys Vicki o Ben y Bont ar Ogwr a Huw Williams o'r Wyddgrug.

TX: Dydd Mercher 23 Tachwedd 9.00, S4C

2. Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2022

Cyfweliad gyda Jessica Robinson – un o'r tîm fydd yn gohebu yn gyson o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru yn Abergwaun.

TX: Nos Sadwrn 19 Tachwedd 2.00, 6.00, 7.15 a 9.30, S4C

3. Radio Fama

Yn y bennod hon, bydd Tara Bethan a Kris Hughes yn mynd a'r orsaf radio symudol

i Ddyffryn Nantlle ble bydd y gymuned yn serennu gyda sgyrsiau o'r galon.

TX: Nos Fawrth 22 Tachwedd 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?