S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Côr Rhos a’r Cylch yw pencampwyr Codi Canu 2010

28 Tachwedd 2010

  Côr Rhos a’r Cylch yw pencampwyr Codi Canu 2010 yn dilyn cyngerdd mawreddog yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Roedd y cyngerdd a gynhaliwyd nos Sadwrn 27 Tachwedd yn ganlyniad chwe mis o waith caled gan bedwar côr, eu harweinwyr dan hyfforddiant a’u mentoriaid. Cafodd y cyngerdd ei darlledu yn fyw ar S4C.

Mae’r gyfres Codi Canu ar S4C wedi bod yn dilyn y corau wrth iddyn nhw oroesi cyfres o sialensiau oedd wedi eu gosod gan y Maestro a’r beirniad Owain Arwel Hughes.

Yr arweinwyr a’u hyfforddwyr oedd y cyflwynydd Beti George ac Eilir Owen Griffiths (Côr Cwm Tawe); y canwr a’r darlledwr, Stifyn Parri a Geraint Roberts (Côr Rhos a’r Cylch); yr actores Donna Edwards a Delyth Medi Jones (Côr Cwm Rhondda); a’r actor a cherddor Neil 'Maffia' Williams a Mari Pritchard (Côr Ogwen a’r Cylch).

Ond Côr y Rhos o dan faton Stifyn Parri a gafodd ei ddyfarnu’r côr gorau gan y beirniad Owain Arwel Hughes a phleidlais y cyhoedd gartre', gyda chôr Y Rhondda yn ail, Cwm Tawe yn drydydd a Dyffryn Ogwen yn bedwerydd.

Meddai Rob Nicholls, Golygydd Cynnwys Diwylliant S4C, “Roedd yn noson lwyddiannus iawn yn Neuadd Dewi Sant gyda safon perfformiadau’r pedwar côr yn hynod uchel. Roedd gweld y pedwar côr yn uno gyda’i gilydd yn y diwedd i ganu yn uchafbwynt priodol i gyfres gofiadwy iawn. Gall y corau i gyd, eu harweinwyr a’u mentoriaid deimlo’n falch iawn o’r hyn y maen nhw wedi ei gyflawni dros y misoedd diwethaf.”

Bydd cyfle i weld y côr buddugol, Côr y Rhos, yng Nghyngerdd Mil o Leisiau'r Nadolig ym Mhafiliwn Llangollen nos Sul, 12 Rhagfyr.

Fe fydd uchafbwyntiau’r noson, a drefnir ar y cyd rhwng S4C a phapur newydd y Daily Post, yn cael ei darlledu ar S4C nos Fercher, 21 Rhagfyr.

 

 

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?