S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Ymddeoliad John Walter Jones

07 Rhagfyr 2010

Mae Cadeirydd Awdurdod S4C John Walter Jones wedi hysbysu yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, Jeremy Hunt ei fod am weithredu ar sail yr awgrym a wnaeth y Cadeirydd wythnos yn ôl, ac ymddeol o’i swydd ar unwaith. Mae llythyr John Walter Jones i Jeremy Hunt ynghlwm ac yn esbonio’r rhesymau am y penderfyniad.

Llythyr John Walter Jones

Diwedd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?