S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Drama drosedd BANG am ffrwydro nôl i’r sgrin yn 2020

10 Ionawr 2020

Mae ffilmio ar waith draw yn nhref ddiwydiannol Port Talbot wrth i'r gyfres ddrama drosedd boblogaidd ddychwelyd nôl i S4C yn 2020 gyda Bang.

Yn ddrama ddwyieithog sydd eisoes wedi ennill BAFTA Cymru a Gwobr Celtic Media, bydd y gyfres chwe rhan, sydd wedi ei chynhyrchu gan gwmni Joio, yn tanio blwyddyn arall o ddramâu cyffrous ar S4C.

Mae'r gyfres hir ddisgwyliedig yn dilyn DS Gina Jenkins (Catrin Stewart) wrth iddi geisio canfod dirgelwch cyfres o lofruddiaethau ym Mhort Talbot sy'n gysylltiedig ag achos hynafol o drais. Mae'r gyfres newydd wedi ei hysgrifennu gan yr enillydd BAFTA, Roger Williams, ac mi gafodd y gyfres gyntaf, sy'n adnabyddus am ei natur ddwyieithog, ei henwi ar restr fer Gwobr Writers' Guild.

Dywedodd Roger Williams: "Wrth wraidd yr ail gyfres hon mae stori am ddial a'r awydd i ddatgelu'r gwir am drosedd hanesyddol. Mae Bang yn cyflwyno'r stori mewn arddull unigryw trwy harneisio dwy iaith, perfformiadau cofiadwy a thirwedd ddiwydiannol syfrdanol tref ddur Port Talbot."

Bang oedd y gyfres ddrama gyntaf gan S4C i gael ei darlledu gan y BBC yn ei ffurf wreiddiol. Ers hynny, mae'r ddrama wedi ei gwerthu i leoliadau ledled y byd, gan gynnwys Gogledd America a Sweden.

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Mae S4C yn falch iawn o weld Bang yn dychwelyd i'r sgrin yn 2020. Mae'r ddrama arloesol sydd wedi'i gosod yng nghalon un o brifddinasoedd diwydiannol Cymru wedi codi proffil drama Gymreig ar draws y byd."

Mae'r ail gyfres o Bang yn ymdrin â thema pŵer; y pŵer sydd gan rhai dynion penodol dros fenywod, a'r dyhead gan ddioddefwyr am gyfiawnder.

Taniai'r stori gyda llofruddiaeth dyn 30 oed ar lan y môr yn nhref ddur Port Talbot. Ond yn fuan iawn, mae'r ditectifs Gina Jenkins a Luke Lloyd yn dysgu mai dyma'r llofruddiaeth gyntaf mewn cyfres o lofruddiaethau sy'n gysylltiedig â chyhuddiad hanesyddol.

Ymddengys bod y llofrudd yn targedu'r dynion a gafodd eu henwi gan y fenyw leol Marissa Clarke mewn achos treisio 10 mlynedd ynghynt. Syrthiodd yr achos yn erbyn y dynion, ac ni chawsant eu dwyn o flaen eu gwell...

Ymhlith prif gast y gyfres newydd hefyd mae:

Luke (Jack Parry-Jones)

Sam (Jacob Ifan)

Linda (Nia Roberts)

Layla (Suzanne Packer)

Morgan (Dyfan Dwyfor)

Caryn (Hedydd Dylan)

Harri (Tim Preston)

Jeff (David Hayman)

Richie (Chris Gordon)

Dai (Alexander Vlahos)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?