S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Selebs yn mynd ar daith i ddysgu Cymraeg

24 Mawrth 2020

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu'r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon Iaith ar Daith - cyfres newydd sbon sydd yn dechrau ar S4C ym mis Ebrill.

Pob wythnos, yn dechrau ar nos Sul, 19 Ebrill, bydd un seleb ac un mentor Cymraeg ei iaith, sydd hefyd yn wyneb adnabyddus, yn teithio i fannau gwahanol o Gymru er mwyn dysgu mwy o'r iaith - ac fe fydd sawl her ar y ffordd.

Dewch i gwrdd â'r selebs:

Carol Vorderman - Y cyn-gyflwynydd Countdown, cyflwynydd teledu a radio.

Colin Jackson - Enillydd medal Olympaidd am wibio a chlwydo a chyflwynydd BBC.

Ruth Jones - Actores ac awdur.

Adrian Chiles - Cyn-gyflwynydd The One Show a chyflwynydd chwaraeon ITV.

Scott Quinnell - Cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol i Gymru a sylwebydd chwaraeon.

A dyma'r mentoriaid sydd wedi bod ar yr hewl gyda nhw i'w helpu i ddatblygu eu gallu i siarad Cymraeg.

Mentor Carol yw'r cyflwynydd y tywydd ar BBC North West Tonight Owain Wyn Evans.

Mentor Colin yw'r cyflwynydd radio a theledu Eleri Siôn.

Mentor Ruth yw'r actores a'r gomediwraig Gillian Elisa.

Mentor Adrian yw'r newyddiadurwr teledu a radio BBC, Steffan Powell.

Mentor Scott yw'r cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon Sarra Elgan.

Mae gan bob un o'r selebs reswm gwahanol dros ddysgu Cymraeg.

CAROL: "Dw i'n symud nôl i Gymru i fyw - mae gen i dŷ bach yn Sir Benfro ar y clogwynau a dw i'n symud i Gaerdydd yn yr haf o Fryste, lle dw i wedi byw ers sbel. Dw i wir yn teimlo bod cyfrifoldeb arna' i ddod adref a gwneud beth bynnag galla i ddangos fy Nghymreictod ac mae siarad ein hiaith yn rhan o hyn."

COLIN: "Mae fy chwaer (yr actores Suzanne Packer) yn dysgu Cymraeg ac yn gwneud yn dda iawn a dw i ychydig bach yn genfigennus ohoni! Mae gen i real chwant i ddysgu Cymraeg - dw i'n meddwl bod rhaid i chi wir eisiau gwneud e - mae'n rhywbeth sy' tu fewn i chi."

RUTH: "Doedd dim penderfyniad, fel y cyfryw. Rydw i wedi bod yn ceisio i barhau dysgu Cymraeg ers fy nyddiau ysgol ond mewn ffordd weddol anffurfiol. Gwnaeth fy llysblant i gyd fynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, ac mae sawl un o fy ffrindiau yn siarad Cymraeg. Mae rhywbeth trist am fod yn Gymreig ond dim a'r gallu i siarad Cymraeg."

ADRIAN: "Galla i ddim gor-ddweud faint dw i'n hoffi bod yng Nghymru - y Gwŷr yn enwedig. Dw i eisiau gwasgaru fy llwch ar un o'r traethau yna! Mae'n teimlo'n hollol chwith i mi i dreulio cymaint o amser yng Nghymru a heb unrhyw ddealltwriaeth o'r iaith."

SCOTT: "Mae dysgu Cymraeg yn rhywbeth dw i wedi eisiau ei wneud erioed a nawr, trwy Iaith ar Daith, mae gen i'r cyfle perffaith. Dw i'n gwybod rhai geiriau Cymraeg drwy wylio y Clwb Rygbi ar S4C, felly dw i'n gwybod geiriau fel 'cais'! Gobeithio bydda i'n gwybod tipyn mwy ar ôl wythnos ar yr hewl gyda Sarra Elgan."

Ar eu taith, mae'r selebs yn ymweld â llefydd yng Nghymru sydd yn berthnasol iddyn nhw.

Felly treuliodd Carol Vorderman ac Owain Wyn Evans eu dyddiau nhw yn teithio o amgylch gogledd Cymru lle cafodd Carol ei magu.

Yn achos Adrian Chiles a Steffan Powell - ymwelodd y ddau a phenrhyn Gwŷr, sef ardal sy'n gyfarwydd iawn i Adrian.

Aeth Colin Jackson ac Eleri Siôn i ardal Ceredigion ac yna i Gaerdydd lle mae Colin yn byw.

Mae tref Llanelli yn agos iawn i galon Scott Quinnell ar ôl iddo chwarae i glwb rygbi y Scarlets am sawl blynedd.

Atgofion melys o raglenni teledu 'Drover's Gold' ac 'Ar y Tracs' a ddenodd Ruth Jones a Gillian Elisa i ardal Llanymddyfri a Merthyr.

Mae Iaith ar Daith yn dechrau ar ddydd Sul, Ebrill 19 am 8.00 ar S4C gyda thaith Carol ag Owain Wyn Evans.

Felly dewch i ymuno â Carol, Ruth, Colin, Adrian, Scott a'u mentoriaid - yr heriau, yr hwyl a'r helynt - wrth iddynt ddechrau ar daith fythgofiadwy i ddysgu Cymraeg.

Noddir Iaith ar Daith gan dysgucymraeg.cymru.. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg, cyfleoedd i ymarfer eich Cymraeg ac adnoddau dysgu digidol rhad ac am ddim, ewch i dysgucymraeg.cymru.

Iaith ar Daith

Bob nos Sul am 8.00, S4C

Isdeitlau Saesneg

Ar gael ar alw ar S4C Clic s4c.cymru/clic, BBC iPlayer a llwyfannau eraill

Cynhyrchiad Boom ar gyfer S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?