S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​S4C yn comisiynu cwmni Arad i fesur effaith economaidd y sianel

10 Rhagfyr 2020

Yn dilyn tendr agored mae S4C wedi comisiynu Cwmni Ymchwil Arad i wneud arolwg o effaith ac ardrawiad economaidd S4C.

Bydd Arad, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, yn llunio astudiaeth achos ar chwe cwmni gwahanol fel rhan o'r gwaith.

Bydd y canlyniadau yn rhan o gyflwyniad S4C i Adran Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth Prydain fel rhan o drafodaeth dros setliad ariannol S4C o Ebrill 2022 ymlaen.

Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: "Does dim amheuaeth yn fy meddwl i am bwysigrwydd S4C i economi Cymru.

"Gobeithiwn bydd yr arolwg hwn yn ffordd i ni gasglu tystiolaeth a phwysleisio rôl ac effaith bositif S4C o fewn cymunedau led led Cymru. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gyda Chwmni Ymchwil Arad ar y gwaith allweddol hwn i ddyfodol S4C."

Meddai Brett Duggan, Cyfarwyddwr Cwmni Ymchwil Arad: "Rydym yn falch iawn o'r cyfle i gefnogi S4C gyda'r astudiaeth hon a fydd yn archwilio effaith economaidd y sefydliad.

"Trwy gasglu data cyfredol gan gwmnïau cynhyrchu ledled Cymru, cyflenwyr ehangach a staff, bydd Arad yn cyfrifo gwerth economaidd S4C i Gymru a'i rhanbarthau.

"Nod ychwanegol i'r ymchwil yw casglu tystiolaeth ar gyfraniad S4C a'i phartneriaid i'r farchnad lafur ac i gymunedau, gan gyflwyno hyn ar ffurf cyfres o astudiaethau achos."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?