S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn symud i sianel 104 ar Virgin Media yng Nghymru

21 Rhagfyr 2020

O 4 Ionawr 2021 ymlaen bydd S4C yn symud i sianel 104 ar Virgin Media yng Nghymru.

Mae'r penderfyniad i symud y sianel ar y Canllaw Rhaglennni Electronig (EPG) yn dilyn trafodaethau rhwng Virgin Media, S4C ac Ofcom.

Bydd y symud ond yn berthnasol i Virgin Media yng Nghymru. Bydd S4C yn aros ar sianel 166 ar draws rhannau eraill Prydain.

"Rydym yn hynod falch o'r penderfyniad hwn" meddai Elin Morris, Prif Swyddog Gweithredu S4C.

"Bydd y symud yn sicrhau mwy o amlygrwydd i S4C gan bydd y sianel i'w gweld ar dudalen flaen yr EPG's ac o ganlyniad yn ei gwneud yn haws i wylwyr yng Nghymru. Mae S4C yn chwarae rhan hanfodol wrth adlewyrchu diwylliant a chymdeithas Cymru, a hoffem ddiolch i Virgin Media ac Ofcom am eu cefnogaeth."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?