S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Coroni Caroline yn frenhines y dysgwyr seleb

Caroline Sheen yw seren dosbarth cariad@iaith 2015. Cafodd yr enillydd ei chyhoeddi ar raglen olaf y gyfres ar S4C nos Sadwrn 20 Mehefin. Wedi wythnos o wersi heriol ac weithiau gwallgof a gweithgareddau lu gan gynnwys hebogaeth, canŵio a chanu - oll drwy gyfrwng y Gymraeg, seren y West End, Caroline Sheen sydd wedi ennill cariad@iaith. Daw Caroline yn wreiddiol o Gaerllion, ac mae wedi serennumewn nifer o sioeau cerdd mawreddog megis 'Grease', 'Mamma Mia' a 'Les Miserables'. Mae hi hefyd yn gyfnither i'r actor Cymreig enwog o Bort Talbot, Michael Sheen.

Y sêr eraill fu'n cymryd rhan eleni ac yn cystadlu am y brif wobr oedd y dyn tywydd Derek Brockway, yr actores Nicola Reynolds, yr awdur a'r actor Steve Speirs, cyflwynydd CBeebies, Rebecca Keatley, y cyn chwaraewr rygbi Tom Shanklin, y digrifwr a'r cyflwynydd radio, Chris Corcoran a'r athletwr Jamie Baulch.

Roedd y wobr yn goron ar wythnos fythgofiadwy i Caroline. Dywedodd am y profiad o fod ar cariad@iaith; "Dwi wedi cael amser anhygoel ar y rhaglen hon. Mae gormod o uchafbwyntiau i'w rhestru, ond does dim yn mynd i newid y ffaith wnes i guro Jamie Baulch yn y ras sachau! Roedd yr hebogaeth yn brofiad gwych a'r rafftio hefyd. Ac roedd y ffordd wnaeth Ioan a Nia fywiogi'r gwersi yn wych a chymaint yn fwy o hwyl na'r ysgol."

Dywedodd ei bod yn wythnos anodd a blinedig ond hefyd yn un "wobrwyol a ffantastig"!

Meddai Caroline, "Mae pawb wedi gwneud cymaint o ymdrech ac wedi gwella eu Cymraeg. Roedd Jamie'n cwestiynu ei allu'n gyson, ond mae ei ddealltwriaeth o'r iaith lawer yn well nawr. Mae Rebecca a Nicola'n deall llawer o Gymraeg nawr ond mae Tom yn dal yn hoff o'r rhegfeydd!"

"Dyma brofiad anhygoel a byddwn i'n argymell unrhyw un i fynd ati i ddysgu'r iaith. Mae'n iaith sy'n perthyn i ni gyd ac mae'n bwysig ein bod ni'n ei chefnogi hi."

Yn ogystal â theitl cariad@iaith 2015, mae Caroline wedi ennill wythnos o wersi Cymraeg yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, Gwynedd i barhau â'u hastudiaethau.

Dyma'r seithfed gyfres o cariad@iaith ac mae cystadleuwyr y gorffennol yn cynnwys Ian 'H' Watkins, Amy Wadge, Melanie Walters a chyd gyflwynydd cariad@iaith Wynne Evans, sydd bellach i gyd yn rhugl yn yr iaith. Ychwanegodd cyflwynydd a thiwtor y gyfres, Nia Parry, "Llongyfarchiadau mawr iawn i Caroline. Mae hi wedi dangos brwdfrydedd a datblygiad gwych a phob lwc iddi yn y dyfodol."

Gallwch wylio'r gyfres gyfan o cariad@iaith ar s4c.cymru am 35 diwrnod ar ol y darllediad cyntaf.

 • Derek Brockway

  Derek Brockway

  Mae Derek Brockway yn un o wynebau mwyaf adnabyddus ar deledu Cymru, ac mae wedi cyflwyno'r tywydd ar BBC Wales Today am ddeunaw mlynedd. Mae Derek yn dod o'r Barri yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ar gyrion Caerdydd. Mae hefyd yn cyflwyno'r gyfres Weatherman Walking.

 • Rebecca Keatley

  Rebecca Keatley

  Bydd Rebecca Keatley yn wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr iau fel cyflwynydd ar wasanaeth plant CBeebies y BBC. Yn wreiddiol o Bort Talbot, mae Rebecca'n byw yn Llundain lle mae'n cyflwyno rhaglenni fel Let's Play ar y sianel.

 • Chris Corcoran

  Chris Corcoran

  Digrifwr a chyflwynydd radio yw Chris Corcoran sy'n cyflwyno ei raglen ei hun ar BBC Radio Wales ar brynhawniau Sadwrn. Mae Chris wedi cyd-gyflwyno ar y radio â Rhod Gilbert ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni comedi ar deledu a radio. Cyn troi at fyd comedi, roedd yn athro yn Ysgol Gyfun y Barri.

 • Jamie Baulch

  Jamie Baulch

  Am 15 mlynedd, roedd Jamie Baulch yn un o eiconau'r byd athletau, ac mae wedi ennill 11 o fedalau yn y gemau Olympaidd, Gemau'r Gymanwlad a Phencampwriaethau Athletau'r Byd. Fe ymddangosodd yn ddiweddar ar raglen Jamie Baulch Looking for my Birth Mum BBC Wales i gwrdd â'i fam enedigol am y tro cyntaf.

 • Nicola Reynolds

  Nicola Reynolds

  Ymddangosodd Nicola Reynolds o Gaerdydd ar ein sgriniau'n gyntaf yn y ffilm Human Traffic a leolwyd yng Nghaerdydd. Ers hynny, mae wedi ymddangos yn Coronation Street, High Hopes a Clocking Off ond efallai ei bod hi'n fwy adnabyddus fel 'Meg' o'r gyfres Scrum 4 gan BBC Wales.

 • Steve Speirs

  Steve Speirs

  Ganwyd Steve Speirs ym Merthyr Tudful ac mae wedi ymddangos mewn cyfresi megis Doctor Who a Jonathan Creek ynghyd â Star Wars: The Phantom Menace a Pirates of the Caribbean. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y gyfres Stella gan Ruth Jones ac mae hefyd yn chwarae rhan 'Big Al' yn y gyfres.

 • Caroline Sheen

  Caroline Sheen

  Mae Caroline Sheen yn actores yn y West End yn Llundain ac yn dod yn wreiddiol o Gaerleon. Mae wedi ymddangos mewn nifer o sioeau cerdd megis Grease, Mamma Mia a Les Miserables ynghyd â chyfresi teledu fel Torchwood a Hotel Babylon.

 • Tom Shanklin

  Tom Shanklin

  Tom Shanklin yw un o chwaraewyr rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru, ac ymhlith sgorwyr uchaf y tîm cenedlaethol. Mae wedi ennill 70 o gapiau dros ei wlad a hefyd wedi chwarae i Gleision Caerdydd a Llewod Prydain ac Iwerddon.

Noddir y gyfres eleni gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: "Fel Llywodraeth, rydym yn gwbl ymrwymiedig i roi cyfleoedd i bobl o bob oedran i ddysgu Cymraeg ac i'w hannog i ddefnyddio mwy o'r iaith bob dydd

"Mae'r rhaglen Cymraeg i Oedolion yn allweddol er mwyn sicrhau bod gan oedolion y cyfleoedd i ddysgu Cymraeg ac rwy'n hapus iawn ein bod yn cydweithio ag S4C i gefnogi Cariad@Iaith er mwyn annog mwy o oedolion i ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?