S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Richard Holt - Yr Academi Felys Heno am 20:25

  Ar ôl trip i'r acwariwm mae'r pobyddion yn pobi cacen morol er mwyn sicrhau eu lle yn y rownd nesaf¿

 • Dal Y Mellt Bocs Set | S4C Clic

  Yn seiliedig ar nofel gyntaf Iwan 'Iwcs' Roberts, dilynwn hanes cythryblus y prif gymeriad, Carbo, gan fynd ar daith gynhyrfus a difyr wrth iddo gael ei dynnu mewn i fyd o ddrwg weithredu, celwyddau, cyfrinachau a thor calon.

 • Y Byd ar Bedwar Heno am 20:00

  Cyn-nyrs Mair Dowell yn cwrdd ag un o gyfarwyddwyr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ofyn sut bydden nhw'n gwella'r sefyllfa cyn ei bod hi'n rhy hwyr?

 • Ffermio Heno am 21:00

  Heno - anghysondeb ym mhrisiau'r farchnad cig oen; rheoli gwrthfiotigau mewn da byw; a cipio'r brif wobr yn y Sioe Frenhinol eleni.

Rhaglenni

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?