S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llongyfarchiadau i Barry a Mirain Evans, enillwyr Cân i Gymru 2014 gyda’r gân Galw Amdanat Ti.

Y Rhestr Fer

Y chwe chân a'r cyfansoddwyr fydd yn cystadlu yn y rownd derfynol:

 • Aderyn y Nos - Gruff Siôn Rees

  Aderyn y Nos - Gruff Siôn Rees

  Mae Gruff yn gerddor ac yn gyfansoddwr sydd hefyd yn gweithio fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu. Mae'n hanu'n wreiddiol o Ddyffryn Aman ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae neges ei gân wedi'i seilio ar anghydfod yn y sin gerddoriaeth Gymraeg heddiw.

 • Agor y Drws - Joseff Owen, Marged Gwenllian, Ifan Prys ac Alun Roberts

  Agor y Drws - Joseff Owen, Marged Gwenllian, Ifan Prys ac Alun Roberts

  Dyma bedwar aelod band ifanc Y Cledrau o ardal Y Bala. Nhw fydd yn perfformio'r gân ar y noson, ac maen nhw wrth eu bodd fod eu cerddoriaeth yn mynd i gael ei chlywed ar lwyfan Cân i Gymru.

 • Ben Rhys - Gwilym Bowen Rhys a Siân Harris

  Ben Rhys - Gwilym Bowen Rhys a Siân Harris

  Dyma'r ail dro i Gwilym, prif ganwr Y Bandana, a'i fam, Siân, gyrraedd rhestr fer Cân i Gymru ar ôl iddyn nhw gystadlu yn 2012. Mae'r gân werinol wedi'i seilio ar hanes aelod o'r teulu a laddwyd yn un o byllau glo de Cymru.

 • Brown Euraidd - Kizzy Meriel Crawford

  Brown Euraidd - Kizzy Meriel Crawford

  Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r ferch 17 oed o Ferthyr Tydfil wedi ennill bri am ei chaneuon unigryw yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae ei chân yn delio â rhagfarn, ac yn datgan bod pawb yn brydferth y tu mewn.

 • Dydd yn Dod - Ifan Davies a Gethin Griffiths

  Dydd yn Dod - Ifan Davies a Gethin Griffiths

  Mae'r ddau yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gyfansoddi gyda'i gilydd er eu bod nhw'n perfformio yn gyson mewn nosweithiau meic agored. Mae'r gân yn sôn am obaith pan fydd rhywun mewn cyfnod tywyll.

 • Galw Amdanat Ti - Barry a Mirain Evans

  Galw Amdanat Ti - Barry a Mirain Evans

  Mae Barry yn aelod o grŵp gwerin Y Moniars a dyma'r tro cyntaf iddo gyfansoddi gyda'i ferch Mirain. Mae Galw Amdanat yn gân am gariad, a Mirain fydd yn ei pherfformio ar y noson. Er ei bod hi'n edrych ymlaen at y profiad, mae ei thad yn llawn nerfau!

Y Rheithgor

 • Rhys Gwynfor ac Osian Williams, enillwyr Cân i Gymru 2013

 • Alys Williams, cantores a chystadleuydd ar The Voice

 • Gwenda Owen, cantores o Gwmgwendraeth

 • Neil 'Maffia' Williams, o'r grwp roc Maffia Mr Huws

 • Cadeirydd: Siôn Llwyd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?