S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llongyfarchiadau Cordia - Enillwyr Can i Gymru 2016!

Dyma'r wyth cân fydd yn cystadlu am wobr Cân i Gymru 2016 – a'r wobr ariannol gwerth £5000.

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn fyw ar S4C nos Sadwrn, 5 Mawrth am 8.00. Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris fydd yn cyflwyno'r noson o stiwdios BBC Cymru, Caerdydd.

Y tro hwn, y gwylwyr yn unig fydd yn penderfynu pwy fydd yn ennill a hynny trwy bleidlais ffôn.Fe fydd y rhifau ffôn ar gyfer pleidleisio yn cael eu datgelu ar y noson a'r llinellau yn cael ei agor ar ôl i'r wyth cân gael eu perfformio.

 • Caru Nhw i Gyd

  Caru Nhw i Gyd

  Sion Meirion Owens

  "Mae'r gân yn son am y profiad o fod yn ifanc a mynd i amryw o gigs cerddorol. Ysbrydoliaeth y gân oedd fy mhrofiadau personol i ac mi sgwennais i hi ryw flwyddyn a hanner yn ôl."

 • Caeth

  Caeth

  Sarah Wynn

  "Fi sydd wedi ysgrifennu geiriau'r gân a hogyn o'r enw Luke o Abertawe sydd wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth. Da ni erioed wedi cwrdd o'r blaen ac wedi gwneud popeth dros y we, sy'n ffordd wahanol o gyfansoddi cân, wi'n meddwl. Wnaeth Luke yrru syniad i fi ac wedyn wnes i sgwennu'r geiriau i gyd-fynd â'r alaw. Thema'r gân yw cyfarfod rhywun newydd a bod yn gaeth i rywun."

 • Y Penderfyniad

  Y Penderfyniad

  Beth Williams-Jones a Sam Humphreys

  "Mae 'na gymaint o ganeuon serch ond dyma gan am girl power! Y neges yw os yw'r person arall eisiau mynd, gadewch nhw i fynd. Mae'r gân yn un bop sy'n hollol wahanol i'r gerddoriaeth gwerin fyddai fel arfer yn canu felly dwi wedi cael lot o hwyl gyda hwn."

 • Meddwl am Ti

  Meddwl am Ti

  Kizzy and Eady Crawford

  "Mae'r gân hon yn son am brofiadau'r gorffennol o fod mewn cariad gyda rhywun. Ro'n i ac Eady yn jamio un diwrnod ac wedi penderfynu y bydden ni'n cystadlu yn Cân i Gymru gyda'r gân. Byddai'n grêt pe bai yna fwy o gyfleoedd fel Cân i Gymru yn enwedig rhai yn ddwyieithog a rhai i bobl ifanc ond mae'r Eisteddfod a Cân i Gymru yn bendant yn blatfformau gwych."

 • Cannwyll

  Cannwyll

  Geth Vaughan

  "Mae Cannwyll yn gân am fy mab, ac yn sôn am ba mor bwysig yw canolbwyntio ar y pethau pwysig mewn bywyd. Mae cystadlu yn Cân i Gymru wedi bod yn uchelgais ers i mi fod yn blentyn, ac yn esgus ffantastig i mi eistedd lawr ac ysgrifennu cân!"

 • Ar ei Ffordd

  Ar ei Ffordd

  Alun Evans

  "Ysbrydoliaeth y gân yw Cymru yn mynd i'r Euros. Mae hi'n gyfnod hynod gyffrous ac mae'r gan hon yn rhoi safbwynt ni'r cefnogwyr wrth inni fynd i gefnogi'r tîm. Mae hi'n braf cael cymryd rhan yn Cân i Gymru eto."

 • Dim ond Un

  Dim ond Un

  Cordia

  "Thema'r gân yw salwch meddwl. Neges y gân yw bod bob amser rhywun yno sy'n medru helpu a 'da chi ddim ar eich pen eich hunain. Mae ein hathrawes gerddoriaeth yn Ysgol David Hughes, Gwennant Pyrs wedi ennill Cân i Gymru o'r blaen gyda'r gân Dal i Gredu ac mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Rydyn ni bob tro yn gwylio o gartre' ac felly mae'n braf medru cymryd rhan."

 • Actor Gorau Cymru

  Actor Gorau Cymru

  Barry Jones

  "Mae Cân i Gymru yn syniad grêt ac yn blatfform arbennig i hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg. Mae hi'n rhywbeth pwysig i ni fel cenedl i ddathlu. Dwi'n cystadlu eleni er mwyn cymryd rhan a chael y fraint o gynrychioli Cymru. Mae hynny'n fwy pwysig na'r wobr ariannol."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?