S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cân i Gymru 2017

 • ​Gelyn y Bobl

  ​Gelyn y Bobl

  Richard Marks

  Enillodd Richard Cân i Gymru yn 1991 gyda chân 'Yr Un Hen Le' a phenderfynodd ymgeisio eto eleni. Fe gafodd ei ysbrydoli i ysgrifennu'r gân wrth wylio'r newyddion ac mae'n disgrifio'r gân fel baled wleidyddol roc wedi ei gosod ar riff.

 • Cân yr Adar

  Cân yr Adar

  Llinos Emanuel

  Daw Llinos yn wreiddiol o Gaerfyrddin ac ar hyn o bryd yn astudio gradd meistr mewn jazz llais yng Ngholeg Cerddoriaeth Trinity, Llundain. Ysbrydolwyd Llinos i ysgrifennu'r gân ar ôl ymweld â thraeth Cefn Sidan.

 • Ti yw fy Lloeren

  Ti yw fy Lloeren

  Hywel Griffiths

  Mae Hywel yn artist graffeg llawrydd ac yn byw yng Nghaerdydd ar ôl treulio cyfnod yn Llundain. Cafodd y gân ei chyfansoddi yn wreiddiol yn y Saesneg ac yn sôn am Brexit, ond wrth addasu'r gân i'r Gymraeg fe newidiodd neges y gân. Mae'r gân yn sôn am oleuni pan fydd rhywun mewn cyfnod tywyll.

 • Pryder

  Pryder

  Sophie Jayne Marsh

  Dim ond ers blwyddyn mae Sophie wedi bod yn cyfansoddi, a dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi bod yn perfformio ar Heno ac mewn clybiau ar hyd a lled Ynys Môn. Mae'r gân yn trafod y gwrthgyferbyniad rhwng y pryder o derfysg yn y byd a'i bod hi'n teimlo'n ddiogel yn ei milltir sgwâr ym Modedern a Sir Fon.

 • Curiad Coll

  Curiad Coll

  Hawys Bryn Wiliams a Gwion John Williams

  Mae Hawys a Gwion ar hyn o bryd yn astudio Lefel A – Hawys yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli; a Gwion yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Cyfansoddwyd y gân dros Facetime, ac mae'n sôn am y frwydr ddyddiol mae pobl yn ei dioddef dros y byd.

 • Eleri

  Eleri

  Betsan Haf Evans

  Mae Betsan wedi bod mewn bandiau ers yn 18 oed - Alcatraz, Genod Droog, Johnny Panic, Daniel Lloyd a Mr Pinc a Gwdihŵ i enwi rhai. Bydd perfformio ar Cân i Gymru yn gwireddu breuddwyd i Betsan, ac yn rhoi hwb iddi greu albwm ei hun. Mae'r gân yn dathlu ei chariad at ei gwraig, Eleri.

 • Rhydd

  Rhydd

  Cadi Gwyn Edwards

  Daw Cadi'n wreiddiol o Lanrwst ac mae ar hyn o bryd yn gwneud Lefel AS yn Ysgol Dyffryn Conwy. Ysgrifennodd y gân ar ei ffôn ar ôl iddi ymweld ag Ynys Llanddwyn. Disgrifia'r gân fel 'unigrwydd person sydd eisiau torri'n rhydd oherwydd caethiwed'.

 • Seren

  Seren

  Mari Lovgreen a Geraint Lovgreen

  Tad a merch o Gaernarfon yn cydweithio am y tro cyntaf i gyfansoddi'r gân bersonol hon. Ysgrifennodd Mari y geiriau a Geraint yr alaw. Mae'r gân am brofiad Mari o fod yn fam am y tro cyntaf i Betsan, sydd bellach yn ddwy oed. Enillodd Geraint Cân i Gymru yn 1980 a 1982.

 • Rhywun Cystal â Ti

  Rhywun Cystal â Ti

  Eady Crawford

  Dyma'r ail dro i Eady gyrraedd rhestr fer Cân i Gymru ar ôl iddi gystadlu yn 2016. Mae'r gân yn faled am gariad a gobeithia Eady y bydd yn gwneud i bobl deimlo'n hapus. Mae Eady wedi bod â diddordeb mewn cerddoriaeth ers yn ifanc iawn, a bellach yn gigio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 • Fy Nghariad Olaf i

  Fy Nghariad Olaf i

  Richard Vaughan ac Andy Park

  Cyfansoddwyd y gân serch hon mewn dwy awr mewn bar ym Mangor. Mae Richard yn gerddor sesiwn, arweinydd Côr y Gleision, ac yn cyfansoddi'n gyson. Mae Andy yn gerddor ac yn chwarae mewn clybiau, tafarndai a phriodasau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?