S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Yr Arlywydd - Steve Williams

TEITL: Yr Arlywydd

CYFANSODDWR: Steve Williams

CANU: Steve Williams

CEFNDIR Y GÂN

Doedd darganfod ysbrydoliaeth am gân yn 2020 ddim yn dasg anodd i Steve. Gyda'r byd o dan warchae, roedd clywed a darllen y rhethreg o geg cyn-arlywydd America yn siomedig iddo. Er popeth oedd yn digwydd yn y byd, er yr anniddigrwydd ymysg ei bobl, a'r anghyfiawnder cymdeithasol oedd yn amlwg i'r byd – parhau wnaeth y negeseuon mileinig gan waethygu'r rhwyg ymysg cymunedau'r UDA ymhellach. Mae neges y gân yn un syml – yng ngwyneb byd sy'n aml liw, aml ffydd ac aml ryw, mae'n amser dygymod.

Cefndir

Cafodd Steve ei eni yng Nghaerdydd a'i fagu yn y Bontfaen. Pan yn 13 mlwydd oed, symudodd y teulu i Bowys.

  • Ar ôl gadael Ysgol Uwchradd Y Trallwng daeth yn ôl i'r De i wneud gradd mewn Plismona ym Mhrifysgol Caerdydd.
  • Am 5 mlynedd fe fu'n dditectif yng Ngwynedd, cyn symud i Sir Drefaldwyn i fod yn dditectif yn Heddlu Dyfed Powys.
  • Nid dyma'r tro cyntaf i Steve ymddangos ar Gân i Gymru. Nol 2001 bu'n cystadlu gyda'r gân 'Mynegiant Rhyddid'.
  • Ei hoff fath o gerddoriaeth yw "Heavy Metal".
  • Gan fod ei waith fel ditectif wedi bod yn drwm dros y blynyddoedd, nid yw Steve wedi cael braidd dim cyfle i gyfansoddi. Dros y cyfnod clo sylweddolodd bod bywyd yn fyr a phenderfynu mynd ati i ail-gydio mewn cerddoriaeth.
  • Mae ganddo ddiddordeb mewn beiciau modur, ac yn ffan mawr o'r Red Devils ac wedi eu cefnogi ers iddo fod yn ddim o beth.
  • Pe bai yn ennill y CIG, mae'n siŵr y bydd y wobr yn mynd tuag at brynu mwy o offer recordio er mwyn gallu gwneud llawer mwy o'i gartref.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?