S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Rhodri Williams

Tymor Aelodaeth: 1.4.20 – 31.3.2024

Mae Rhodri yn aelod anweithredol o Fwrdd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cymru y Cyngor. Roedd yn gyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru rhwng 2004 a 2018. Roedd yn gyd-sefydlydd cwmni teledu Agenda ym 1990 a chyn hynny yn aelod o dîm Y Byd ar Bedwar yn ITV. Mae ei rolau anweithredol blaenorol yn cynnwys Aelod a Chadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg (1997-2004) ac aelod o Fwrdd Ymwelwyr Carchar ei Mawrhydi, Caerdydd.

Cofrestr Diddordebau:

Ofcom – cysylltiadau teuluol

Cyngor Defnyddwyr Dŵr – Aelod a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?