S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Beca Lyne-Pirkis

  Beca Lyne-Pirkis

  calendar Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017

 • Crwst turmeric

  Cynhwysion

  • 250g blawd plaen
  • pinsied da o halen
  • 130g menyn heb ei halltu
  • 2 llwy de o turmeric
  • 1/2 llwy de o bupur du
  • 4-5 llwy fwrdd o ddŵr oer

  Dull

  1. Gosodwch y blawd, y turmeric, y pupur, yr halen a'r menyn mewn prosesydd bwyd a'u cymysgu tan ei fod yn edrych fel briwsion bara.
  2. Ychwanegwch y dŵr tan fod y toes yn ffurfio pelen.
  3. Crafwch y toes mas a'i roi ar fwrdd wedi ei orchuddio gyda blawd. Ffurfiwch belen o'r toes a'i orchuddio mewn cling film i'w roi yn yr oergell am tua 30 munud.
  4. Rholiwch y crwst ar fwrdd wedi ei orchuddio gyda blawd i drwch o 3mm.
  5. Irwch eich tuniau tartenni a leiniwch gyda'r crwst. Gwnewch yn siŵr bod y crwst yn ffitio'r tuniau yn daclus a bod ychydig yn weddill yn hongian dros dop y tun.
  6. Rholiwch belen o bapur gwrthsaim i leinio'r tuniau a defnyddiwch gymysgedd o reis a chorbys i bwyso'r papur a'r crwst i lawr.
  7. Pobwch y casys yn 'ddall' yn y ffwrn am 20 munud. Tynnwch y papur a'r corbys a'u pobi am 5–10 munud arall tan eu bod yn euraidd.
  8. Tynnwch nhw mas a'u gadael i oeri.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Parti Bwyd Beca.

  Rysáit gan Beca Lyne-Pirkis.

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?