S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Beca Lyne-Pirkis

  Beca Lyne-Pirkis

  calendar Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2016

 • Cacen jin a thonic

  Cacen Gin a Tonic

  Cynhwysion y gacen

  • 165g margarin
  • 165g siwgr caster
  • 165g blawd codi
  • 3 wy
  • 35g almwnau wedi eu malu'n fân
  • croen 1 leim
  • 3 llwy fwrdd o jin
  • 4 llwy fwrdd o tonic

  Cynhwysion y 'drizzle'

  • 5 llwy fwrdd o siwgr caster
  • 3 llwy fwrdd o jin
  • 2 llwy fwrdd o tonic
  • 1 leim wedi ei sleisio'n denau mewn cylchoedd

  Cynhwysion yr eisin

  • 250g siwgr eisin
  • 1 llwy fwrdd o jin
  • 2 llwy fwrdd o tonic
  • ychydig o leim

  Dull

  1. Cynheswch y popty i Farc Nwy 4/180C/160C Fan ac irwch dun torth a'i leinio.
  2. Mewn powlen, cymysgwch 165g o fargarin ac 165g o siwgr caster.
  3. Ychwanegwch eich wyau yn araf, gan gymysgu ychydig o flawd i mewn fel bod y cymysgedd ddim yn gwahanu.
  4. Hidlwch y blawd, ychwanegwch yr almwnau a'r croen leim a'i cymysgu yn dda.
  5. Ychwanegwch y gin a'r tonic ac arllwyswch y gymysgedd i mewn i'r tun.
  6. Pobwch ar y silff canol am 40-50 munud.
  7. Tuag at diwedd yr amser pobi, gwnewch y drizzle wrth roi 5 llwy fwrdd o siwgr caster, 3 llwy fwrdd o gin, 2 llwy fwrdd o tonic a'r sleisys leim mewn sosban a'i ddod at bwynt berwi.
  8. Berwch am 3-5 munud nes bod yr hylif fel syrop, yna trowch y gwres i ffwrdd. Tynnwch y sleisys leim allan a'i gadael i oeri am 5 munud cyn eu gorchuddio gydag ychydig o siwgr caster.
  9. Unwaith mae'r gacen wedi pobi, gadewch hi yn y tun a gwnewch dyllau ynddi gan ddefnyddio skewer. Arllwyswch y drizzle ar ben y gacen.
  10. Gadewch i oeri yn gyfan gwbl yn y tun.
  11. Unwaith mae'r gacen wedi oeri, rhowch ar blat.
  12. I wneud yr eisin, gwnewch gin a tonic gydag ychydig o sudd leim. Rhowch 250g o siwgr eisin mewn powlen ac ychwanegwch y gin a tonic, un llwy de ar y tro. Mae angen i'r eisin fod yn drwchus, felly peidiwch a'i frysio.
  13. Arllwyswch neu peipiwch yr eisin ar dop y gacen gyda'r sleisys o leim wedi eu gorchuddio gyda siwgr.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Parti Bwyd Beca.

  Rysáit gan Beca Lyne-Pirkis

  Hoffi Pobi?

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?