S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Beca Lyne-Pirkis

  Beca Lyne-Pirkis

  calendar Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017

 • Beignets gyda saws llus

  Beignets gyda Saws Llus

  Cynhwysion

  • 500g blawd bara cryf
  • 10g burum sych
  • 10g halen
  • 250ml llaeth cyflawn
  • 65g siwgr
  • 85g menyn heb ei halltu
  • 1 wy
  • olew blodau'r haul ar gyfer ffrio
  • siwgr eisin

  Cynhwysion y saws llus

  • 200g llus ffres
  • 75ml o ddŵr
  • 50g siwgr caster
  • sudd hanner lemon
  • 1-2 llwy fwrdd o flawd corn

  Dull

  1. Rhowch y blawd a'r halen mewn powlen gymysgu fawr a rhwbiwch y menyn i mewn iddo cyn ychwanegu siwgr a'r burum a'u cymysgu'n dda.
  2. Ychwanegwch yr wyau a'r llaeth.
  3. Dewch a'r gymysgedd at ei gilydd i ffurfio pelen cyn ei arllwys ar fwrdd.
  4. Tylinwch y toes nes yn esmwyth - mi fydd yn feddal i gychwyn, ond parhewch i'w weithio am tua 10 munud.
  5. Rhowch y toes yn ôl i mewn i'r fowlen a'i adael wedi ei orchuddio gyda lliain nes ei fod wedi dyblu mewn maint, o leiaf un awr.
  6. Unwaith mae'r toes wedi codi, crafwch allan o'r fowlen a'i osod ar fwrdd wedi ei orchuddio gyda blawd.
  7. Yn defnyddio'ch dwylo, gwthiwch y toes i lawr i siâp hirsgwar cyn ei rolio allan i drwch o ¼ modfedd.
  8. Torrwch y toes i ddiemwntau neu sgwariau gan ddefnyddio cyllell finiog neu dorrwr pizza. Gadewch i orffwys am 10 munud nes bod yr olew yn gwresogi.
  9. I goginio'r beignets, llenwch sosban gyda'r olew a'i wresogi i dymheredd o 170ºC.
  10. Codwch y beignets yn ofalus a'u gosod yn yr olew nes yn euraidd ar un ochr. Trowch drosodd, a'u coginio ar yr ochr arall.
  11. Mi wneith hyn gymryd 2-3 munud.
  12. Unwaith maen nhw wedi coginio, draeniwch ar bapur cegin a'u hysgeintio gyda siwgr eisin.
  13. I'w gweini yn boeth gyda'r saws llus.
  14. I wneud y saws llus, rhowch yr holl gynhwysion heblaw am y blawd corn mewn sosban dros wres canolig, a'u coginio am 5-8 munund.
  15. Ffurfiwch bast gyda'r blawd corn a dŵr a'i ychwanegu i'r sosban.
  16. Trowch yn aml nes bod y saws wedi tewhau.
  17. I'w weini'n syth neu i'w gadw wedi ei orchuddio - ail gynheswch cyn gweini.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Parti Bwyd Beca.

  Rysáit gan Beca Lyne-Pirkis.

  Mwy gan Beca Lyne-Pirkis:

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?