S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Beca Lyne-Pirkis

  Beca Lyne-Pirkis

  calendar Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017

 • Pwdin eirin gwlanog

  Pwdin Eirin Gwlanog

  Cynhwysion

  • 8 eirin gwlanog
  • 100g siwgr mân
  • 85g siwgr brown golau
  • 2 llwy de o sinamon
  • ½ llwy de o nytmeg
  • ¾ llwy de o sinsir
  • gwasgiad o sudd lemwn
  • 2 llwy de o flawd corn
  • 140g blawd plaen
  • 1 llwy de o bowdwr pobi
  • pinsied o halen
  • 90g menyn
  • 60ml dŵr berwedig
  • 3 llwy fwrdd o siwgwr mân ychwanegol

  Dull

  1. Twymwch y ffwrn i 220°C / Ffan 200°C / Nwy 7.
  2. Tynnwch y cerrig o'r eirin gwlanog a'u sleisio cyn eu gosod yn y bowlen gyda 50g o siwgwr mân, 40g o'r siwgwr brown, 1 llwy de o sinamon, nytmeg, sinsir, gwasgiad o sudd lemwn a blawd corn.
  3. Cymysgwch bopeth tan fod y gymysgedd yn gytbwys, wedyn rhowch y cyfan mewn tun rhostio a'i goginio am 10 munud.
  4. Mewn powlen arall, cymysgwch y blawd plaen, 50g o siwgwr mân a'r 45g o'r siwgwr brown sy'n weddill, powdwr pobi a phinsied o halen.
  5. Torrwch y menyn yn giwbiau a'i rwbio i mewn i'r blawd tan fod y gymysgedd yn debyg i friwsion bara.
  6. Gan ddefnyddio cyllell, arllwyswch a throi'r dŵr berwedig iddo tan fod y gymysgedd
  7. yn cyfuno.
  8. Unwaith mae'r eirin wedi coginio am 10 munud, rhaid gollwng llwyeidiau o'r gymysgedd ar y ffrwythau.
  9. Cymysgwch 3 llwy fwrdd o siwgwr mân ychwanegol gydag 1 llwy de o sinamon a'i ysgeintio fel eira dros y pwdin.
  10. Pobwch am 20–25 munud, neu tan fod y pwdin yn troi'n euraidd.
  11. I'w weini'n dwym gyda hufen iâ.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Parti Bwyd Beca.

  Rysáit gan Beca Lyne-Pirkis.

  Mwy gan Beca Lyne-Pirkis:

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?