S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Beca Lyne-Pirkis

  Beca Lyne-Pirkis

  calendar Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017

 • Basbousa

  Basbousa

  Cynhwysion

  • 300g semolina
  • 65g pistachios mâl
  • 50g cnau coco sych heb eu melysu
  • 65g blawd codi
  • 200g siwgr mân
  • 200g iogwrt naturiol plaen
  • 200g menyn heb ei halltu
  • 1 llwy de o flas fanila
  • 25g pistachios cyfan i addurno

  Cynhwysion y Surop

  • 175g siwgr mân
  • 175ml dŵr
  • gwasgiad da o sudd lemwn
  • 2 llwy de o ddŵr rhosod

  Dull

  1. Twymwch y ffwrn i 190°C / Ffan 170°C / Nwy 5 ac irwch a leiniwch dun crwn 9 modfedd.
  2. Malwch gnau pistachio mewn prosesydd bwyd cyn eu rhoi mewn powlen fawr gyda semolina, cnau coco sych, blawd codi a siwgwr.
  3. Toddwch y menyn a'i ychwanegu gyda'r cynhwysion sych, iogwrt a blas fanila.
  4. Cymysgwch gyda llwy bren tan fod y cyfan wedi cyfuno cyn ei arllwys i mewn i'r tun sydd wedi ei iro.
  5. Llyfnwch y top gyda llwy, wedyn, gyda chyllell finiog, marciwch y diamwntiau.
  6. Rhowch gnewyllyn pistachio yng nghanol pob diamwnt a'i bobi ar y silff ganol am 35–40 munud.
  7. Tra mae'r gacen yn pobi, gwnewch y surop drwy doddi siwgwr mân mewn dŵr mewn sosban fach dros wres canolig.
  8. Gadewch i'r hylif fyrlymu am 5 munud cyn ei dynnu oddi ar y gwres ac ychwanegu ychydig o sudd lemwn a dŵr rhosod.Unwaith mae'r gacen wedi pobi, tynnwch hi o'r ffwrn a thorrwch ar hyd y llinellau sydd eisoes wedi eu marcio i wneud y diamwntiau yn amlwg eto.
  9. Arllwyswch y surop dros y gacen pan mae'r sbwng yn dal yn dwym.
  10. Gadewch y gacen i oeri yn y tun cyn ei gweini.
  11. Tip: gallwch ddefnyddio cnau almwn yn hytrach na pistachio, a dŵr blodau orenau yn hytrach na'r dŵr rhosod.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Parti Bwyd Beca.

  Rysáit gan Beca Lyne-Pirkis.

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?