S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymryd rhan

Tŷ am Ddim

Ydych chi'n hoffi sialens?

Rydym yn chwilio am bobl gyda sgiliau DIY da, gyda chysylltiadau â'r crefftau neu fasnachwyr sydd angen blaendal ar gyfer eu cartref cyntaf. Byddwn yn paru dau ddieithryn, prynu tŷ iddynt mewn ocsiwn, darparu cyllideb i adnewyddu'r tŷ a rhoi hyd at chwe mis i'w adnewyddu. Unrhyw elw maen nhw'n wneud, maen nhw'n cadw!

Rhaid bod dros 18 oed, heb berchen cartref eu hunain nac eiddo arall y gellir ei rentu at ddiben incwm. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

CGAP – heb unrhyw ymrwymiadau neu ychydig iawn o ymrwymiadau dros y 6 – 8 mis nesaf.

E-bostiwch ghg@chwarel.com gyda'ch enw, rhif cyswllt a chyfeiriad os hoffech chi gymryd rhan.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?