S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymryd rhan

FFIT Cymru

Os ydych chi'n meddwl mai rwan ydi'r amser i chi drawsnewid eich bywyd, ac eisiau i'r flwyddyn hon fod eich blwyddyn CHI i fod yn fwy ffit ac iach - yna rwan ydi'r amser i fynd amdani!

Ffitrwydd, Iechyd, Trawsnewid! Mae FFIT Cymru yn ôl - a'i chi ydi un o Arweinyddion 2023? Mae'n bosibl i chi gwblhau'r ffurflen gais yn Gymraeg neu'n Saesneg ond bydd angen i chi allu siarad ychydig o Gymraeg i gymryd rhan yn y gyfres.

Ni fyddwn yn derbyn ffurflenni cais ar ran rhywun arall e.e ni allwch enwebu partner, ffrind ayb. Os oes mwy nac un aelod o'ch teulu eisiau cymryd rhan, yna bydd angen i bob aelod lenwi ffurflen yn unigol. Mae'r ffurflen gais yn eithaf hir felly cymerwch eich amser. Mae'n bosib cadw eich atebion a dod yn ôl atyn nhw drwy glicio'r eicon 'cadw'.

Mae FFIT Cymru yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir, ac yn croesawu'n arbennig ceisiadau gan bobl o gymunedau ethnig lleiafrifol, bobl anabl neu Fyddar, a bobl sy'n hunaniaethu'n LGBTQ+. Os hoffwch sgwrs anffurfiol am fwy o wybodaeth, gallwch chi gysyllu â'r tîm cynhyrchu ar ffitcymru@cwmnida.tv

Os oes well gennych, gallwch yrru fidio byr yn esbonio pam hoffech chi fod yn Arweinydd nesaf FFIT Cymru a'i yrru at ffitcymru@cwmnida.tv

Dyma eich cyfle i newid eich bywyd felly plîs llenwch y ffurflen gan fod mor agored ac onest a phosibl.

I ymgeisio dilyn y linc yma

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?