S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gweithdai Creu Troslais Ffeithiol

Annwyl bawb,

Dyma nodyn i'ch hysbysu y gallwch nawr gofrestru ar gyfer y tair sesiwn olaf ar gyfer cyfres TAC o weithdai Creu Troslais Ffeithiol mewn cydweithrediad â S4C. Cynhaliwyd y ddwy sesiwn gyntaf ym mis Gorffennaf a chynhelir y tair olaf ym mis Hydref. Gallwch gofrestru nawr drwy wefan hyfforddiant TAC.

Creu a Mireinio – Jaclyn Parry, 12/10/2021, 10.00-11.30am, Zoom

Y da, y drwg a'r naratif – Bethan Gwanas & Aled Sam, 19/10/2021, 10.00-11.30am, Zoom

Clir neu glyfar - neu'r ddau? / Clear or clever – or both? – John Morgan, 26/10/2021, 10.00 -11:30am, Zoom

Mae gwybodaeth bellach ar y wefan. Cysylltwch ag unrhyw ymholiadau atodol.

Cofion gorau

Sioned Harries

Swyddog Gweinyddol, TAC

sioned.harries@tac.cymru

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?