S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

Fel rhannwyd yn y cyfarfod sector diweddar, mae S4C yn bwriadu lansio cartref newydd ar gyfer ryseitiau S4C.

Bydd Cegin S4C yn cynnwys ryseitiau newydd ac o'r gorffennol, yn eu pecynnu i gategorïau perthnasol ac yn cynnig awgrymiadau tymhorol ynghyd â syniadau ar gyfer achlysuron arbennig ble mae bwyd yn ganolbwynt.

Heddiw, 17 Rhagfyr, mae gwasanaeth peilot wedi mynd yn fyw gyda'r bwriad o gasglu adborth gan ddefnyddwyr i lywio datblygiad pellach.

Bydd Cegin S4C yn cynnig ryseitiau Cymraeg i bawb gan gynnwys opsiwn Saesneg. Er mwyn sicrhau cysondeb trwy gydol y gwasanaeth, gofynnwn i gwmnïau sy'n cynhyrchu rhaglenni neu eitemau bwyd a choginio gyflwyno gwybodaeth ddwyieithog o'r ryseitiau i'w cynnal ar Cegin S4C. Gellir gwneud hyn trwy lenwi ffurflen cyfleu a'i hanfon trwy e-bost at cegin@s4c.cymru.

Gyda chomisiynau newydd, rydym yn croesawu trafodaethau am ryseitiau ychwanegol sydd y tu allan i'r cynhyrchiad ei hun. Bydd cynnig ryseitiau unigryw ar Cegin S4C yn cefnogi'r gyfres ymhellach ac yn ymestyn profiad y gwyliwr.

Bydd pob rysáit ar Cegin S4C yn cynnwys y canlynol:

  • Delwedd o'r eitem wedi'i choginio
  • Cynhwysion
  • Dull
  • Amser paratoi
  • Amser coginio
  • Anghenion dietegol
  • Nifer gweini
  • Cynnwys Fideo ar ffurf linc YouTube.
  • Enw'r gyfres

Os hoffech sgwrs pellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau parthed Cegin S4C, cysylltwch trwy cegin@s4c.cymru os gwelwch yn dda.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?