S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad am Syniadau: Blwyddyn Chwedlau

18-Gorff-2016

Mae adran gomisiynu cynnwys S4C yn croesawu cynigion i ddathlu Blwyddyn Chwedlau yn 2017 i gyd-fynd ag ymgyrch Llywodraeth Cymru.

Disgwylir i'r cynigion ddangos uchelgais a beiddgarwch er mwyn creu ardrawiad o fewn yr amserlen. Rydym yn agored i amrywiaeth o gynigion o fewn unrhyw genre. Gall fod yn ddigwyddiad, yn becyn o gynnwys cyffrous ar draws ein llwyfannau neu'n un syniad unigryw a fydd yn codi ymwybyddiaeth o'n chwedloniaeth gyfoethog yng Nghymru. Mae'r posibiliadau yn eang – er enghraifft, gellir defnyddio chwedlau, tirwedd a threftadaeth Cymru fel ysbrydoliaeth neu mae modd dathlu ein harwyr o'r gorffennol ac enwogion heddiw.

Mae mwy o wybodaeth am bwrpas y flwyddyn yma

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau at Angharad.P.Jones@s4c.cymru erbyn 12:00 canol dydd Gwener 9ed Medi 2016 ar ddim mwy na dwy dudalen A4. Byddwn yn hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 16eg Medi 2016. Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion. Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Diweddariad 16 Medi: Rydym wedi ymestyn y cyfnod o ystyried ceisiadau gan ein bod wedi derbyn cynifer. Ein bwriad ydi hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach wedi i'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys ddechrau ar ei swydd a chael cyfle i'w hystyried.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?