S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad am Syniadau Adloniant

28-Awst-2015

Mae Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C, Elen Rhys yn croesawu cynigion mewn tri maes penodol. Dylai pob ymateb gynnwys amlinelliad bywiog dwy linell o'r rhaglen ("strapline"), disgrifiad byr o'r syniad (dim mwy na dau ddarn A4) a manylion unrhyw brif elfennau. Gellid cynnwys lleoliad, talent, set neu elfennau allweddol eraill.

1. Cyfres Adloniannol Nos Sadwrn:

Mae S4C yn awyddus i wahodd syniadau gan gwmnïau neu unigolion ar gyfer cyfres newydd sbon i'w darlledu ar nos Sadwrn fydd yn apelio at gynulleidfa sy'n mwynhau cyfresi megis Noson Lawen. Mae'r Noson Lawen yn parhau i fod yn frand pwysig a phoblogaidd i'r sianel a hynny yn bennaf ymysg y gwylwyr 45+ a'r mwyaf rhugl. Rydym felly yn dymuno derbyn syniadau adloniannol, gwreiddiol gan ddenu'r un gynulleidfa yn bennaf, ond eto cyfres sydd â hunaniaeth wahanol sy'n cynnig rhywbeth ategol, uchelgeisiol a chyffrous i'r arlwy nos Sadwrn.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau at y comisiynydd cynnwys, Elen Rhys elen.rhys@s4c.cymru erbyn 12.00 canol dydd Gwener 2 Hydref 2015. Byddwn yn cysylltu â'r cwmnïau i'w hysbysu fod gennym ddiddordeb i drafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 16 Hydref 2015. Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

2. Cyfres Gymunedol Fawr sy'n Creu Sŵn a Chyffro:

Mae S4C yn awyddus i wahodd syniadau gan gwmnïau neu unigolion ar gyfer prosiect sy'n cynnwys cyfres gymunedol uchelgeisiol ei natur a fydd yn creu ardrawiad pendant ac yn uchelfan o fewn yr amserlen. Dylai'n sicr fod yn eang ei hapêl ar gyfer yr oriau brig, gan ddenu'r teulu cyfan i wylio yn ogystal ag apelio at amrywiaeth o wylwyr o bob rhuglder, oed a chefndir gan gynnwys cynulleidfa sydd ddim fel arfer yn troi at S4C. Dylai'r syniad greu sŵn a siarad. Gall ddathlu ein tirweddau, gall ddathlu ein pobol, gall ddathlu ein traddodiadau, mae'r posibiliadau yn eang. Ond yn sail i'r cyfan mae gweledigaeth sy'n fawr, cyffrous a hyderus gydag awch yn yr hyn sy'n ein gwneud ni'n wahanol i'r sianeli eraill.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau at y Comisiynydd Cynnwys, Elen Rhys elen.rhys@s4c.cymru erbyn 12.00 canol dydd Gwener 16 Hydref 2015. Byddwn yn cysylltu â'r cwmnïau i'w hysbysu fod gennym ddiddordeb i drafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 30 Hydref 2015. Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

3. Cyfres Ddychanol a Phoblogaidd:

Mae S4C yn awyddus i wahodd syniadau gan gwmnïau neu unigolion ar gyfer cyfres ddychanol a phoblogaidd i ddenu'r oedran 30+ i'w darlledu wedi 9.00 o'r gloch yr hwyr. Dylai fod yn eang ei hapêl, yn gyfredol, yn Gymreig ac ehangach o ran cynnwys a hynny heb fod yn rhy fewnblyg ei natur. Edrychwn am syniadau dyfeisgar, beiddgar a gwreiddiol i ddod â dychan yn fyw ar y sianel gan roi'r cyfle i'n gwylwyr chwerthin a medru chwerthin ar ein pennau ein hunain. Byddai'n fanteisiol nodi'r dalent - yr awduron a'r cyflwynwyr/cyfranwyr sydd gennych mewn golwg ar gyfer y syniad hwn.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau at y Comisiynydd Cynnwys, Elen Rhys elen.rhys@s4c.cymru erbyn 12.00 canol dydd Gwener 30 Hydref 2015. Byddwn yn cysylltu â'r cwmnïau i'w hysbysu fod gennym ddiddordeb i drafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 13 Tachwedd 2015. Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?