S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i Dendr Cyfres Rygbi Pawb

Mae S4C yn gwahodd ceisiadau i dendro ar gyfer cynhyrchu'r gyfres Rygbi Pawb.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Mehefin 2017

Gweler mwy o fanylion drwy ddilyn y linciau canlynol:

Cwestiynau

Cwestiwn 1

Beth yw'r isafswm camerâu ar gyfer:

  1. 20 gweddarllediad ?
  2. Gêm Farsity ?
  3. Gêm Cymru dan 18 ?

Ateb

  1. 3 chamera ar gyfer yr 20 gweddarllediad
  2. 3 chamera ar gyfer y gêm farsity
  3. 6 chamera ar gyfer gêm Cymru dan 18

Cwestiwn 2

Oes angen cynllunio ar gyfer dyfarnwr teledu yn narllediad gêm Cymru dan 18 ?

Ateb

Oes, mi fydd angen cynllunio ar gyfer dyfarnwr teledu.

Cwestiwn 3

Beth yw TX tebygol y rhaglenni uchafbwyntiau?

Ateb

Y bwriad yw darlledu am 2200 Ddydd Mercher

Cwestiwn 4

Pa opsiwn fyddai orau gan S4C ar gyfer cyfleu'r ffrwd fyw? Ai fel llif wedi ei amgodio yn uniongyrchol i ddiweddbwynt Rhwydwaith Cyfleu Cynnwys (CDN) S4C neu drwy ddulliau cyfleu traddodiadol darlledu lle y bydd S4C yn lawrlincio ac amgodio'r ffrwd yn uniongyrchol?

Ateb

Mae'r naill opsiwn neu'r llall yn dderbyniol. Mae'n debyg y byddai'n rhatach anfon y ffrwd yn uniongyrchol i'r Rhwydwaith Cyfleu Cynnwys.

Cwestiwn 5

A ddylai cyllideb y rhaglenni gynnwys y gost o godi platfformau sgaffald ar gyfer camerâu pan fo angen? A oes yna amcan o nifer y lleoliadau yn ystod y tymor y bydd angen gwneud hyn?

Ateb

Mae'n ofyniad o'r drwydded sy'n cael ei rhoi gan URC i'r clybiau a'r colegau bod platfform addas ar gael ar bob maes. Y gofyniad lleiaf yw: ar y llinell hanner, 3x3m sgwâr ac uchder o 6 troedfedd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?