S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Galwad am Gynnwys Ffurf Fer

Mae adran gomisiynu cynnwys S4C yn croesawu syniadau am gynnwys FFURF FER i apelio at gynulleidfa 18-34 oed.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar rwydweithiau cymdeithasol yn gyntaf dan frand HANSH ar Facebook, YouTube, a Twitter.

Disgwylir i'r syniadau ffurf fer ddangos beiddgarwch a o ran arddull, testun a thriniaeth er mwyn creu argraff a thynnu sylw ato'i hun ar rwydweithiau cymdeithasol.

Rydym yn agored i bob math o syniadau, ond yn enwedig yn y genres canlynol:

  • Comedi cyfoes, bachog a rhanadwy;
  • Lleisiau newydd sy'n dal sylw cynulleidfa'n uniongyrchol trwy fod ag arbenigedd neu sydd ar dân am bwnc sy'n effeithio ar eu bywyd nhw;
  • Byrion ffeithiol gyda straeon cryf, gweledol ac annisgwyl am bynciau sydd o bwys. Bydd y syniadau yn dilyn stori sy'n esblygu ar y pryd ac yn herio disgwyliadau'r gwyliwr;
  • Cynnwys uchelgeisiol sy'n gweithio gyda thalent sy'n dod â dilyniant cyfryngau cymdeithasol sylweddol gyda nhw;
  • Fformatau sy'n frodorol ddigidol ee defnydd cyfoes o graffeg ac animeiddio, Facebook live / Periscope, cynnwys ymatebol / rhyngweithiol ayb;

Bydd y syniadau hyn ar ffurf:

  • 5 x 1'30"-5' – darnau ychydig hirach sydd yn gallu dal sylw gwyliwr; NEU
  • 10 x 30"-90" – pytiau bachog, rhanadwy; NEU
  • Hyd amhenodol – darnau mwy arbrofol sydd yn gwthio ffiniau'r cyfrwng.

Mae'r gyllideb yn ddibynol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu cyfres o fyrion am rhwng £5,000 a £10,000.

Caiff cynnwys Hansh ei becynnu'n wythnosol ar gyfer darlledu ar y teledu ar nos Iau am 10:30pm, ond dylai'r cynnwys fod â ffocws pendant ar ddenu cynulleidfa a bod yn rhanadwy arlein. Bydd dewis y cynnwys i fod ar y rhaglen rhestr chwarae Hansh yn ddewis S4C yn unig. Os ydych yn unigolyn sydd ddim yn gysylltiedig â chwmni cynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd eisiau cyflwyno syniad, yna bydd angen i chi wneud cais trwy gwmni cynhyrchu yn y rownd gomisiynu hon.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau trwy system Cwmwl S4C erbyn dydd Gwener 21 Gorffennaf 2017.

Os am drafod syniadau cyn hyn cysylltwch gyda Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein, ar rhodri.apdyfrig@s4c.cymru.

Byddwn yn hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 28 Gorffennaf ac edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?