S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i ddatgan diddordeb: Ffilm arbennig i blant fel rhan o gyfres ddrama yr EBU

Yn 2018 bydd S4C eto yn rhan o Gyfres Ddrama yr EBU ( European Broadcast Union).Bydd yr EBU, S4C a chwmni cynhyrchu annibynnol, yn cydweithio i greu ffilm ddrama 1 x 15' i blant rhwng 6-9 mlwydd oed.Y thema eleni yw "Dywed gyfrinach" ac rydym yn chwilio am syniadau gwreiddiol sy'n mynd i fyd plentyn ac yn cynnwys plant fel prif gymeriadau. Rydym yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol, sydd â phrofiad o gynhyrchu drama, i ddatgan eu diddordeb drwy ddanfon e-bost at Sioned Wyn Roberts sioned.roberts@s4c.cymru erbyn 12:00 (canol dydd) Dydd Gwener Rhagfyr 15fed 2017.Fe fydd pob cwmni sy'n dangos diddordeb yn derbyn pecyn gwybodaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?