S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

GWAHODDIAD I DENDR: Darpariaeth S4C o Gwpan Rygbi’r Byd 2019

Mae S4C yn y broses o gwblhau'r cytundeb ar gyfer darlledu teledu ac ar-lein yn y Gymraeg ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2019 yn Siapan. Mae'r hawliau wedi eu selio ar ddarlledu y canlynol: 9 gêm, gan gynnwys y seremoni agoriadol a'r gêm cyntaf. Pedwar gêm Grŵp D, un gêm go gyn derfynol, un gêm gyn-derfynol, gêm efydd a'r gêm derfynol.

Uchelgais S4C yw sicrhau'r gwasanaeth gorau i'r gwylwyr. Ein bwriad yw comisiynu darpariaeth awdurdodol sy'n cipio awyrgylch y digwyddiad byd-eang yma.

Mae hwn yn gyfle i leoli S4C fel prif wasanaeth Cwpan Rygbi'r Byd o safbwynt Cymreig.

Darllen mwy yma

Atodlen D

Cytundeb ddrafft yma

Dyddiad cau: 12:00 Hanner dydd 10/08/18

Cwestiynau Tendr

Cwestiwn 1

Oes clipiau o'r gemau eraill ar gael?

Ateb 1

Oes, mae'r cytundeb yn caniatáu hyn.

Cwestiwn 2

Sut fyddwn ni'n cael mynediad i'r clipiau?

Ateb 2

Nid yw'r manylion yma ar gael ar hyn o bryd, ond fel arfer mae Rygbi'r Byd yn sicrhau fod y clipiau ar gael o borth canolog y darlledwr cartref (host broadcaster). Fel arall, bydd y gemau eraill a phecynnau uchafbwyntiau a baratowyd gan Cwpan Rygbi'r Byd (CRB) ar gael trwy borth lloeren/ porth rhyngwladol.

Cwestiwn 3

A fydd S4C yn darparu pecyn graffeg neu oes disgwyl i'r cwmni cynhyrchu ddyblygu arddull a ddaw gan y darlledwr cartref /CRB?

Ateb 3

Y cwmni cynhyrchu fydd yn gyfrifol am greu'r graffeg, a bydd rhaid i hyn gydymffurfio gyda chanllawiau brand a'u cyflwyno i CRB o flaen llaw am gymeradwyaeth.

Cwestiwn 4

Allwch chi ail-ddanfon Atodiad D, nid oeddwn yn gallu agor cerdyn cyfradd IMG 2015?

Ateb 4

Mae hyn ar gael ar wefan y tendr, cliciwch ar ATODIAD D neu cliciwch yma

Cwestiwn 5

Ble fydd y darlledwr cartref (host broadcaster) yn cyflwyno'r signal, a fydd rhaid ei godi o'r safle?

Ateb 5

Mi fydd y darlledwr cartref (host broadcaster) yn uwch lwytho i lwybr lloeren a phorth rhyngwladol - mi fydd y cwmni cynhyrchu yn gyfrifol yn dechnolegol ac yn ariannol am lawr lwytho ac yn gyfrifol am gael mynediad y porthiant trwy'r mannau priodol.

Cwestiwn 6

Mae'r ddogfen yn nodi bydd unrhyw gyfweliadau yn cael eu cynnal ar y 6ed o Awst ond dyddiad cyflwyno'r tendr yw'r 10fed o Awst. Allwch gadarnhau dyddiadau posib i'r cyfweliadau?

Ateb 6

Dyddiad y cyfweliadau yw 15fed o Awst

Cwestiwn 7

Beth yw'r rheolau a chyfyngiadau hawliau digidol?

Ateb 7

Mae'r hawliau digidol yn ymestyn i ddarllediad cydamserol a hawliau ar alw ar gyfer y gemau ar wefan S4C a BBC IPlayer, a chlipiau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol S4C (yn amodol ar gyfnod dal yn ôl byr, hyn i'w gadarnhau). Rhaid sicrhau fod holl gynnwys digidol wedi eu cyfyngu i'r DU.

Cwestiwn 8

Oes angen i ni weithio at 30 munud o adeiladu tensiwn ar gyfer yr holl gemau heblaw am y seremoni agoriadol a'r gêm?

Ateb 8

At bwrpas y tendr rydym yn cynghori i chi weithio at 30 munud (union hyd 23 munud) o adeiladu tensiwn ar gyfer pob gêm fyw, ond rydym yn cadw'r hawl i addasu hyn. Ni fyddwn yn cynyddu i dros 30 munud. Bydd angen i drefn y rhaglen cael ei chymeradwyo o flaen llaw gan y CRB.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?