S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i ddatgan diddordeb: Ffilm arbennig i blant fel rhan o gyfres ddrama yr EBU

20-Ion-2016

Yn 2016 bydd S4C eto yn rhan o Gyfres Ddrama yr EBU ( European Broadcast Union). Bydd yr EBU, S4C a chwmni cynhyrchu annibynnol, yn cyd weithio i greu ffilm ddrama 1 x 15' i blant rhwng 6-9 mlwydd oed. Y thema eleni yw 'Neges mewn potel' ac rydym yn chwilio am syniadau gwreiddiol sy'n mynd i fyd plentyn ac yn cynnwys plant fel prif gymeriadau.

Rydym yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol, sydd â phrofiad o gynhyrchu drama, i ddatgan eu diddordeb drwy ddanfon e-bost at Sioned Wyn Roberts sioned.roberts@s4c.cymru erbyn 12:00 (canol dydd) Dydd Gwener Ionawr 29 2016. Fe fydd pob cwmni sy'n dangos diddordeb yn derbyn pecyn gwybodaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?