S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gennych:-

Sgiliau cyfathrebu eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol.

Profiad o gyflwyno arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli

Profiad sylweddol o gyflwyno rhaglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr wedi'u hategu gan newid sefydliadol

Hanes wedi'i brofi o greu a gweithredu strategaethau proffil uchel, brandio creadigol ac ymgysylltu

Profiad o ddatblygu datrysiadau sy'n seiliedig ar ddata a rhoi'r defnyddiwr wrth wraidd datblygiadau newydd

Manylion Eraill

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau: 35.75 awr yr wythnos

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 y prynhawn ar ddydd Llun 26 Hydref 2020 at adnoddau.dynol@cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?