S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Amserlen

Bob Dydd Iau fe fydd amserlen darlledu diweddaraf S4C yn ymddangos isod.

Disgwylir i gynhyrchwyr wirio'r amserlen yn [wythnosol] ac i hysbysu S4C cyn gynted â phosib drwy ebostio mb@s4c.cymru os oes rheswm pam y gallai ail-ddarlledu rhaglen a amserlennwyd ac a gynhyrchwyd ganddynt fod yn amhriodol. Er enghraifft (ond heb fod yn gyfyngedig) oherwydd bod cyfrannydd:

- wedi marw ers y darllediad blaenorol;

- yn cyfeirio at neu wneud sylw am berson sydd wedi marw'n ddiweddar;

- wedi troseddu neu wedi'i g/chyhuddo o droseddu ers y darllediad blaenorol;

- yn gwneud sylw am rywun sydd wedi troseddu neu wedi'i g/chyhuddo o droseddu ers y darllediad blaenorol; neu

- yn defnyddio iaith neu drafod thema(u) neu ymddwyn mewn ffordd oedd yn dderbyniol adeg y darllediad blaenorol ond sydd bellach yn annerbyniol.

Nid oes gan S4C yr adnodd i ail-wylio rhaglenni cyn pob darllediad ac felly cyfrifoldeb cynhyrchwyr ydy dod â'r uchod, ac unrhyw faterion tebyg neu gysylltiedig, at sylw S4C. Penderfyniad S4C fydd p'un ai i ddarlledu ai peidio.

Mae angen cyfrinair i weld yr amserlen a gellir ei gael drwy gysylltu â mb@s4c.cymru.

Lawrlwythwch yr amserlen yma

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?