Wyt ti isie bod ar gyfres newydd Fideo Fi?

Anfon dy clips fewn erbyn diwedd Chwefror!

Wyt ti'n joio gwneud fideos i'r we ? Wyt ti'n dda am flogio, dawnsio, gwneud triciau pêl-droed? Canu? Colur? Gwallt? Yn gallu rhoi tips ar sut i gicio drwy'r pyst? Sut i ddathlu gol?

Beth am ddanfon dy 'top tips' aton ni?


Owain Tag yn meimio i clips Fideo Fi

Os ti am meimio fel Ows, clicia "meimio" uwchben i ddechrau!