S4C
Menu

Navigation


Wyn Gruffydd’s memorable commentary during RWC2015.

A big thank you to Wyn Gruffydd and Gwyn Jones for their outstanding commentary during all the Rugby World Cup 2015.Wyn produced some classic lines – thanks to you all for making a note of them.

Enjoy the best!

1. "Does dim angen neb ar Paul James i dorri pen ei wyau." ("Paul James doesn't need anyone to break the top of his eggs.")

2. "Mae'n fwy o chocolate orange na toblerone." ("He's more of a chocolate orange than a toblerone.")

3. "Ddalith e ddim hwch mewn pasej!" ("He wouldn't catch a sow in a passage!")

4. "O'n ni'n meddwl bydde John Taylor yn cofio enw anthem ei wlad ei hun. ("I thought John Taylor would remember the name of his own anthem.")

5. "Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain." ("The little people's big day will come.")

6. "Fel tase fe'n goglais brithyll i'r lan!" ("It's as if he's trying to tickle a trout to the shore.")

7. "Mawredd mawr, eisteddwch i lawr, mae rhywun wedi dwyn fy ngwynt!" ("Good gosh, sit down, someone has stolen my wind.")

8. "Ma'r gwrthdaro ar brydie wedi bod yn dreisgar. Ma'r dwysder, wel bron a bod, beth wedwn ni, yn bornograffig hyd yn oed." ("The clashing is violent at times. The intensity, is almost, I'd say, pornographic.")

9. "Ma rhywun am gael carden felen am ddim mwy na chwythu'i drwyn mewn munud!" ("Someone's going to get a yellow card for no more than blowing his nose in a minute!")

10. "Anghrediniaeth ar wyneb Kaino fel petai newydd ddarganfod fod pryfyn yn ei geg!" ("The disbelief on Kaino's face is as if he's just found a bug in his mouth!")

11. "Mwy o egni na sydd mewn fferm wynt ar ochrau Pumlumon!" ("There's more energy at a wind farm near Plymlinon.")

Can’t find what you’re looking for?