Ffynonellau

 1. Adroddiad Blynyddol S4C 2015/2016
 2. Adroddiad Blynyddol S4C 2015/2016
 3. Ymchwil Annibynnol gan Arad ar gyfer S4C, 2012
 4. Arolwg Cyhoeddus S4C, 2016
 5. Adroddiad Blynyddol S4C 2009
 6. Enders Analysis, 2016
 7. Thinkbox, 2016
 8. Enders Analysis 2016 yn seiliedig ar BARB/InfoSys+
 9. Children and parents: media use and attitudes, Ofcom, 2016
 10. Enders Analysis 2016, BARB/Infosys+ (2016)
 11. Enders Analysis yn seiliedig ar BARB/Infosys+
 12. Children and parents: media use and attitudes report, Ofcom, 2016
 13. Y Swyddfa dros Gyfrifoldeb am y Gyllideb, Mawrth 2017
 14. Thinkbox, 2016
 15. Adroddiad Beaufort Research i S4C, 2013
 16. Beaufort Research, Gwasanaeth Olrhain Delwedd S4C, 2015/16
 17. Beaufort Research, Gwasanaeth Olrhain Delwedd S4C, 2015/16
 18. Cyfrifiad 2011, Tabl DC2106WAla- Welsh language skills by sex by age, www.nomisweb.co.uk
 19. Welsh Elections Voter Study, Prifysgol Caerdydd, 2016
 20. Beaufort Research, Gwasanaeth Olrhain Delwedd S4C, 2015/16
 21. Arad Research ar gyfer S4C, 2012
 22. Gwerth y Gwyll, Arad Research, 2015
 23. Arad Research ar gyfer S4C, 2015
 24. Fel yr amlinellir yn a.205(3) Deddf Cyfathrebu 2003.
 25. Gallai gweithgarwch masnachol newydd a ystyrir gan S4C Masnachol fynnu Gorchymyn o bosibl o dan a.206 Deddf 2003.
 26. Deddf Cyfathrebu 2003, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/3/chapter/1/crossheading/the-welsh-authority
 27. Public Funding Principles for Public Service Media, yr Undeb Darlledu Ewropeaidd, Ionawr 2016